- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. januára 2020

Nedeľné slovo (54)


Vo viere
Evanjelium nie je akýsi nezáväzný text, úvaha či zvesť, o ktorej možno voľne diskutovať a vyberať z nej iba to, čo sa nám hodí. Sú len dve možnosti – prijať alebo odmietnuť ako celok.
Vyberaním a preberaním, účelovým triedením podľa vlastných egoistických predstáv sa z pravdy stáva polopravda – a polopravda býva škodlivejšia ako klamstvo.

Zoči-voči životu a jeho výzvam chceme čestne obstáť. Uctievanie Boha nechráni nikoho pred životnými útrapami, útrapy však nie sú na škodu tomu, kto verí v zmŕtvychvstanie, vyznávajúc Krista. Boh chce dobro svojich verných.
Ježiš nám odkázal: „Vo svete budete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16, 33). A na inom mieste: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“ (Mt 11, 28–30).

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (53)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.