- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. januára 2020

Odvrátená tvár demokracie


Demokracia posledných desaťročí je plná paradoxov. S odklonom veľkej časti obyvateľstva od kresťanskej viery došlo v našom civilizačnom okruhu k narušeniu stáročných základov morálky a etiky. Politici sa začali nanovo zjednocovať na báze akéhosi sekulárneho pragmatizmu, ale to je báza veľmi nestála, vratká, ľahko ovplyvniteľná propagandou a činnosťou rôznych nátlakových skupín. Spoločnosť je rozhádaná, ale takzvané elity sa napodiv vedia zhodnúť, ak ide o ochranu ich vlastných záujmov.

Pod kepienkom demokracie sa ukrýva mediokracia a partokracia s oligarchickým pozadím. Masmédiá, za ktorými spravidla stoja silné finančné skupiny, získali dosiaľ nevídaný vplyv – manipulujú s verejnou mienkou, osobujú si práva, ktoré im nepatria, obviňujú, rozdeľujú ľudí na demokratov a nedemokratov, informujú selektívne a presadzujú „politickú korektnosť“, čo v podstate znamená potieranie neželaných názorov; pričom tieto aktivity nie sú zamerané iba proti skutočným extrémistom, ale veľmi často proti kresťanským konzervatívcom.
Politické strany nadobúdajú čoraz viac podobu podnikateľských subjektov a cez ne sa do politiky dostávajú pochybné indivíduá, šíriace zvrátené názory a zvrátený životný štýl. Ak sa niečo nedarí presadiť prostredníctvom volieb, nastupuje súdnický aktivizmus. Pat Buchanan upozorňuje na prípad USA, kde sa zhruba pred polstoročím zmocnili Najvyššieho súdu „sudcovia ideológovia“, ktorí pochopili, že zo svojej pozície môžu pretvoriť spoločnosť; zaviedli viaceré zákony a opatrenia proti vôli väčšiny, v niektorých otázkach doslova anulovali výsledok ľudového hlasovania: „Tu vládne ľud! – chválili sa kedysi hrdí Američania. To už neplatí. V Amerike nežijeme podľa vlády väčšiny. Žijeme pod vládou menšín, ktorých víziu toho, aká by Amerika mala byť, realizuje päť spravodlivých Najvyššieho súdu“ (Patrick J. Buchanan: Smrť Západu).
Demokracia bez pevných základov sa začína rozpadať na kúsky, ktoré sa stávajú korisťou dobrodruhov. Jedným z indikátorov zmeny je jazyk. Vytváranie akejsi novej reči, zdeformovanej, sploštenej, súvisí s ideologickými tlakmi. George Orwell použil výraz „newspeak“, ktorým pomenúva jazyk vytvorený s ideologickým a politickým zámerom obmedziť myslenie a manipulovať s ľudským vedomím. Newspeak má byť prejavom novej politiky a zároveň hrádzou „proti všetkým iným spôsobom myslenia“. Manipulátori rátajú s tým, že keď vnútia ľuďom nový jazyk, slobodné myslenie sa stane fakticky nemožným, „aspoň v takej miere, v akej je myslenie závislé od slov“ (George Orwell: 1984). Takéto praktiky, ako sa ukazuje, nie sú vlastné iba typickým totalitným režimom, vidno ich aj v prostredí demokracie. Aj v súčasnosti môžeme pozorovať, ako sa jazyk zneužíva, násilne mení, ako je tlačený do „politicky korektnej“ podoby. Výsledkom je takpovediac klamoreč, ku ktorej sa kvázi demokratickí politici i novinári stále častejšie prikláňajú.
Kardinál Robert Sarah – a nielen on – pripomína, že bez kresťanských hodnotových kritérií a v nevedomosti o Bohu sa demokracia ľahko zvrhne na oligarchiu, na elitársky systém vládnutia, ktorý v konečnom dôsledku rozdeľuje spoločnosť a zväčšuje sociálnu nerovnosť. Nadvláda väčšiny nie je zárukou spravodlivosti. Len taký spoločensko-politický systém, v ktorom má miesto Boh, môže napomôcť rozvoj integrálneho človeka: „Ak z demokracie vylúčime, či už explicitne, alebo implicitne, náboženský prvok, prestane fungovať ako spoločné dobro; je to zároveň koniec právneho štátu“ (Robert Sarah: Boh alebo nič).
Slovom, demokracia bez duchovnej výstuže sa mení na démonkraciu.

Ján Maršálek
::
Súvisiace články:
::
PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.