- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. januára 2020

Z čoho žije človek


Vlado Gregor: Meditácie nie príliš medové
Bratislava, Post Scriptum, 2019
Vlado Gregor (1958) už viac než tri desaťročia premýšľa a píše o rôznych spoločensko-politických a náboženských témach. Zaujíma ho situácia vo svete, sociálne otázky, slovenská minulosť a súčasnosť, úloha a postavenie kresťanstva v našom civilizačnom priestore, vzťahy medzi vierovyznaniami a osobitne problém zla a nespravodlivosti vo svete, v živote jednotlivca i spoločenstva.
Autor rozširoval svoje texty (Kódexy) už v komunistickej totalite formou samizdatov (za čo si vyslúžil pozornosť zo strany Štátnej bezpečnosti), príležitostne (po zmene režimu) aj časopisecky a prostredníctvom internetu. V posledných rokoch k tomu pribudli knižné vydania: po dvoch zväzkoch nazvaných Svedectvo času máme teraz pred očami ďalší výber z jeho mysliteľskej tvorby. Obsahuje zväčša krátke, tak trochu nesúrodé, útržkovité zápisky – niektoré majú charakter úvah či meditácií, prípadne glos, komentárov alebo epištol. Môžeme v nich nájsť zanietenosť, niekde aj zaujatosť vyplývajúcu zo zásadovosti, ktorá vie, že vo veci pravdy nie je prípustný kompromis.

Vlado Gregor, dá sa povedať, uvažuje hlavou i srdcom. Zaoberá sa neraz závažnými filozofickými otázkami, no nestráca zo zreteľa problematiku každodenného života obyčajných ľudí. Vníma bolesť, utrpenie, krivdu, majetkovú nerovnosť, farizejstvo, nespravodlivosť. Stavia sa na stranu ponížených a potupených. Citlivo reaguje na elitárske sklony niektorých ľudí či skupín, rovnako tak na zneužívanie slobody – preto sa pýta i sťažuje, žaluje... Nevzdáva sa a vytrvalo, poctivo hľadá odpovede na otázky, ktoré ho ťažia. Uvedomuje si pritom, že poctivosť (v myslení) sa dnes veľmi nenosí.
Kľúčovou témou knihy je kresťanstvo. Autor sa otvorene hlási ku kresťanskej a katolíckej viere. Otvorene píše aj o krízových javoch súvisiacich s odklonom od kresťanských princípov. Vyjadruje obavy z aktuálneho vývoja situácie: „Je naozaj smutné, že mnohí z nás, ktorí sme celý život túžili po slobode a bojovali za ňu, musíme teraz s ešte väčším nasadením obhajovať triviálne zásady zdravého rozumu.“ V súvise s tým zdôrazňuje, že „je nielen proti kresťanstvu, ale aj proti základnej logike snažiť sa prispôsobovať ľuďom, ktorí sa často aj programovo nechcú prispôsobovať nám“.
Relativizovanie hodnôt, falošná tolerancia, bezzásadovosť, paušálne znevažovanie ľudí s iným názorom a naopak vyzdvihovanie niektorých menšín, takzvaná politická korektnosť – to sú znaky negatívneho vývoja, príznaky dekristianizácie, ktoré treba brať vážne: „Žijeme v prelomovom, priam apokalyptickom období...“ O to dôležitejšie i záslužnejšie je „nazývať veci pravými menami“.
Ako na to všetko reagovať? Podľa autora by sme si mali vážiť overené hodnoty a dedičstvo po predkoch, mali by sme rešpektovať kvality západnej kultúry: „Uvedomme si, že práve kresťanstvo svojou otvorenosťou k možnej rovnosti a predpokladaním sveta, v ktorom vládnu rozumné zákony, dovolilo vzniknúť tomu, že sa vôbec hovorí o ľudských právach a slobode...“
Vlado Gregor nám dáva príležitosť zamyslieť sa, možno aj prehodnotiť svoje doterajšie postoje. Píše: „Celý problém rozlíšenia pravdy od lži je vlastne v objektívnom posúdení dobra a zla.“ A tu sa ukazuje nevyhnutnosť duchovnosti. Nielen z chleba žije človek! Hľadanie pravého zmyslu ľudského bytia a jeho napĺňanie je neľahké, býva spojené s námahou, prekážkami, pochybnosťami. Zahŕňa v sebe i hľadanie odpovedí na znepokojivé otázky. Gregorove úvahy sú odrazom takéhoto hľadania.

Ján Maršálek
::
Súvisiace články:

1 komentár:

  1. Gratulujem Vladovi Gregorovi k vydaniu knihy a želám mu do budúcnosti ešte mnoho tvorivých síl.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.