- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. februára 2020

Krása spasí svet


F. M. Dostojevskij: Idiot
Bratislava, Ikar, 2012
Román Idiot sa radí k významným románovým dielam Fiodora Michajloviča Dostojevského. Príbeh kniežaťa Leva Nikolajeviča Myškina zaujal svojou nezvyčajnosťou mnohých, obyčajných čitateľov i odborníkov. Dostojevskij vytvoril postavu zvláštneho človeka, mimoriadne dobrosrdečného, úprimného, odpúšťajúceho, ktorého však okolie považuje za idiota.
Myškinova osobitosť nenecháva ľudí ľahostajných – niektorí ho nechápu, niektorí ho odsudzujú alebo zosmiešňujú, niektorí ho majú radi. Sústreďujú sa okolo neho ľudia i udalosti, a on akoby sa vzdával seba v prospech iných. Jeho dobrota však nie je dokonalá, podlieha dôverčivosti, vzďaľuje sa od reality. Knieža Myškin nerozumie svetu, v ktorom sa ocitol, nevie sa v ňom orientovať podľa bežných ľudských kritérií.

Tento román je aj o láske, o veľkých citoch, vášňach a sklamaniach, o ľudských vlastnostiach a typoch, aké vie vytvoriť azda len široká ruská duša. V neposlednom rade je to román o dobre a zle, kráse a ošklivosti, nádeji a beznádeji – to všetko sa stretá v človeku a jeho žití.
Keď hovoríme o kniežati Myškinovi, nemôžeme opomenúť jednu myšlienku, ktorá je v diele prítomná ako skrytá perla: krása spasí svet. Z kontextu vyplýva, že ide o krásu nerozlučne spätú s pravdou a dobrom. Dostojevskij – a rovnako tak Myškin – vidí krásu tam, kde je odpustenie a milosrdenstvo.
Otázka náboženskej viery tvorí akoby ponornú rieku románu. Knieža Myškin vyjadruje názor, že ateisti, keď majú hovoriť o viere či neviere v Boha, unikajú od podstaty a stále „hovoria o inom“ – nechcú prijať myšlienku, ktorá je v podstate kresťanstva, že Boh pozná slabosť a hriešnosť človeka, ale napriek tomu ho prijíma, ak človek zo srdca ľutuje a chce sa polepšiť: „Podstata náboženského citu nezávisí od nijakých úvah, od nijakých previnení a zločinov, od nijakých ateizmov, je v tom čosi iné...“
Významová plnosť románu sa nedá zachytiť niekoľkými slovami. O tvorbe veľkého ruského spisovateľa boli napísané stohy úvah, recenzií, referátov, štúdií či monografií – a stále máme čo objavovať a o čom premýšľať, v údive nad genialitou umelca.
Dostojevského Idiot je skvostným dielom svetovej literatúry. Vyznačuje sa plastickosťou, vynikajúcim vykreslením psychológie postáv a presvedčivým umeleckým stvárnením rozmanitých stránok ľudskej existencie. Nie je to schéma, ale živý prúd slova! Čitateľ má pocit, že knieža Myškin mu môže každú chvíľu zazvoniť pri dverách.

Ján Maršálek
::
Súvisiaca recenzia:
::
Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.