- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. marca 2020

Pamäť a identita


ZÁPISNÍK (13/2020)
Slováci majú v porovnaní s inými národmi nízke národné povedomie. Hovoria o tom prieskumy, štúdie i naša vlastná skúsenosť. Je to fakt skutočne alarmujúci, veď v dnešnom svete je vlastná kultúra (jazyk, identita) to jediné, čo nás môže udržať nad hladinou mútneho globálneho mora. Povedzme si pravdu: štátnu suverenitu máme oklieštenú a hranice deravé. Ako chceme obstáť ešte aj s deravou pamäťou a slabou vôľou zachovať dedičstvo otcov? Bez koreňov vyschneme! Profesorka Eva Fordinálová o tom píše: „Možno prísť o všetko – ale nie o ľudskú dôstojnosť! A tá má korene v našich nádejach, v našom trvaní v duchovnej kultúrnosti – v národnej historickej pamäti. Národná pamäť, národné historické vedomie je fenomén, ktorý nemožno presne vedecky špecifikovať, a predsa jeho pôsobenie nemožno poprieť rovnako ako lásku, vďačnosť, myslenie. Najzreteľnejšie prehovorí v zlomových situáciách pri ohrození národnej existencie a základných ľudských hodnôt. Bez dôrazného oživenia národnej historickej pamäti by sme azda rezignovane prijali pamäť iných – falzifikovanú, ale úporne vnucovanú, vtláčanú, za pamäť vlastnú. A my nevedomí by sme za pravdu prijali stokrát opakovanú lož.“ 
(In: Eva Fordinálová: Čo nám chýba? Slovenské národné noviny č. 12/2020)

::
Veru, bez historickej pamäti národ ľahko podľahne cudzím vplyvom, prispôsobí sa cudzím vzorom a pánom. Preto je nevyhnutné držať sa svojho a ctiť si stáročiami overené hodnoty. Pravdaže, nejde len o vlastenectvo a nejde len o Slovensko. Celá naša civilizácia sa dostala do krízy. Kardinál Robert Sarah hovorí, že Západ sa nachádza v stave duchovnej apatie, stratil zmysel pre veci posvätné a odmietaním kresťanstva tragicky smeruje k samovražde – nastáva agónia: „Príčinou zrútenia Západu je kríza kultúry a identity. Západ už nevie, kto je, pretože nevie a nechce vedieť, kto ho utvoril a vybudoval taký, aký bol a aký je. Dnes mnohé krajiny nepoznajú svoje dejiny. Samy seba dusia a to ich, prirodzene, vedie k úpadku, ktorý otvára cestu novým barbarským civilizáciám.“
Uvedený citát je z knihy Pane, zostaň s nami (Lúč, 2019), v ktorej kardinál Sarah otvorene a odvážne poukazuje na choré miesta súčasného sveta, ale nie samoúčelne – poukazuje tiež na zdroj nádeje a možnosť záchrany. Všimnime si ešte tieto kardinálove slová: „Som presvedčený, že západná civilizácia prežíva smrteľnú krízu. Dosiahla únosnú hranicu samozničujúcej nenávisti... Aj dnes však Cirkev chráni to najľudskejšie v človeku. Je strážkyňou civilizácie. (...) Musíme byť neochvejne verní Ježišovi Kristovi. Ak nemôžeme zmeniť svet, môžeme zmeniť sami seba. Keby sa pre to každý pokorne rozhodol, systém klamstva by sa sám od seba zrútil, lebo jeho jedinou silou je priestor, ktorý mu dáme vo svojom vnútri: ľstivý ateizmus žije iba z kompromisov s jeho klamstvom.“

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (11–12/2020)
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.