- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. marca 2020

Nedeľné slovo (65)


Bolesť
Bolesť strháva na seba pozornosť. Keď ju cítime, nedokážeme sa od nej odpútať, nevieme myslieť na iné. Alebo áno? Hľadajme nasledovaniahodné príklady.
Niekto dokáže žiť, pracovať i pomáhať iným napriek tomu, že ho niečo bolí, napriek telesnému či duševnému trápeniu. Dá sa to nazvať hrdinstvom – hrdinstvom každodennosti.

Prekážky rôzneho druhu môžu človeka spomaliť aj zastaviť, ale nemôžu, nesmú, nemali by zmeniť smer jeho cesty! Za žiadnych okolností by človek nemal zradiť seba a svoje presvedčenie.
Bolesť bolí, skúša, pokúša, ale aj očisťuje. Rátajme s bolesťou, môže nás kedykoľvek navštíviť. Pán Ježiš povedal (Mt 16, 24): „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ Verím, že Boh od nás nežiada nemožné.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (64)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.