- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. marca 2020

Nedeľné slovo (64)


Jednota a stálosť
Kto sa chce zapáčiť mnohým, poblúdi. Mienka väčšiny totiž podlieha móde, je nestála a málokedy pravdivá. Názory sveta bývajú všelijaké. Stať sa obľúbencom mnohých znamená stať sa horším.
Formovať sa treba podľa jediného, toho najlepšieho vzoru, iba tak možno dosiahnuť vnútornú jednotu a stálosť, ako aj pevnosť v úsudku. Ako kresťania máme svoj vzor v Ježišovi Kristovi.

Tomáš Kempenský v knihe Nasledovanie Krista píše: „Skoro sa sklameš, ak budeš hľadieť len na to, ako sa ľudia tvária navonok. Lebo keď hľadáš u nich útechu alebo svoj osoh, nájdeš často len svoju škodu. Ak však vo všetkom hľadáš Ježiša, nájdeš Ježiša.“
Kto chytá naraz dvoch zajacov, nechytí ani jedného. Zamerajme sa na jeden cieľ, rozhodnime sa, dajme vždy prednosť tomu, čo je naozaj dôležité – čo je stálejšie, trvácnejšie, a teda hodnotnejšie.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (63)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.