- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. marca 2020

Nedeľné slovo (63)


Čas ako dar
Príroda dýcha v rytme ročných období. Cyklicky sa mení, obnovuje a ovplyvňuje tým aj nás. Lenže ľudský čas, čas nášho žitia nie je cyklický – plynie odniekiaľ niekam, z bodu alfa k bodu omega.
Nevieme sa vrátiť v čase, vždy ideme z minulosti cez prítomnosť do budúcnosti. V tomto zornom poli sa javí hodnota času, ktorý sme dostali: každým okamihom sa jeho časť presúva do minulosti, a tú nezmeníme, čo ako by sme chceli.

Tomáš Kempenský v knihe Nasledovanie Krista píše: „Rob, čo vládzeš robiť, pracuj usilovne... Píš, čítaj, spievaj, vzdychaj, mlč, modli sa, mužne znášaj protivenstvá. Večný život je hodný týchto, ba ešte i väčších bojov.“
Čas vnímam ako dar, ktorý treba využívať priebežne; nemožno si ho odložiť ani zbierať do zásoby. Nech je náš čas časom milosti, časom nádeje, ktorá má pôvod v Kristovom zmŕtvychvstaní.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (62)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.