- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. marca 2020

Voľby 2020

Vlado Gregor

Videli sme pred voľbami aj po voľbách, čo to znamená „vulgus odiosum a profanum“, teda ľud nenávistný a bezbožný, v zmysle byť vulgárny, náladový, manipulovateľný a aj zmanipulovaný.
Isteže, každý systém a každé vládnuce zoskupenie má limity, vyplývajúce z ľudskej nedokonalosti, teda hriešnosti. Pretože hlina sme a na hlinu sa obrátime. KDH sa po svojej dlhej a mučivej kariére, a u mnohých z nich iste aj po nezištnom účinkovaní, nedostalo už druhýkrát do parlamentu. Ide totiž o to, že ľudia, ktorí sa chcú nazývať kresťanmi, nemôžu sa správať len ako červotoče, kritici všetkých a každého. Tak totiž nenasledujú svoj vzor, Krista, ktorý bol najväčším realistom v dejinách a nikdy sa nepripájal ku krikľúňom, nikdy netvrdil, že naučí tých druhých, aby sa jeho a jeho nasledovníkov báli.

My ľudia sme nedokonalí – čítame o tom už od prvej biblickej knihy (Genezis). Boh nás vyhnal z raja, lebo sme chceli byť priveľmi múdri a chceli sme tvoriť ešte krajší a lepší raj. Netvrďme, že Boh nevedel, čo robí, že nám nevenoval odev, aby sme sa za seba hanbili, a že nám neprisľúbil záchranu, teda tú archaickú spásu a či vykúpenie. Týmto termínom už mnohí moderní a zvlášť mladí ľudia nerozumejú a vo svojej modernizovanej pýche či dutosti ani nechcú rozumieť.
Každý štát, každé zoskupenie a každé spoločenstvo má svoje chyby, svojich sabotérov a prospechárov. Boli takí aj za I. Slovenskej republiky, aj za Mečiara, aj za Fica. Aj oni, aj ich prívrženci boli hriešni ľudia, ale predsa len niečo dokázali, neboli len červotočmi a kritikmi.
Bol som pred pár rokmi v Maďarsku. Chodili sme nielen po knižniciach, ale aj po iných kultúrnych a štátnych inštitúciách a všade sme videli portréty ich činiteľov a dejateľov. A my Slováci, pri svojej bohorovnosti, vieme na všetkých svojich predchodcov, zakladateľov a dobrodincov, i keď ľudských a chybujúcich, akurát napľuť.
Zmeňme sa teda konečne a kajajme sa. Nielen za nás, ale aj za svoj národ, za svoje spoločenstvo a za našu spoločnú minulosť. Pretože bez toho nás nebude čakať nielen dobrá, ale žiadna budúcnosť.
PS:
Vyskytol sa konečne aj u nás koronavírus. Som tomu aj trochu rád, pretože u niektorých ľudí už zase vznikal dojem, že my Slováci sme takí hnusní, že nás už ani len ten vírus nechce... Chcime sami seba a prekonávajme nielen takéto problémy, reálne a nezávislé od nás, ale aj také, ktoré si tvoríme a zapríčiňujeme sami pre svoju nenávisť a závisť.
Hádam sme už po týchto voľbách konečne prišli k prekonaniu toho, že nám nie je natoľko ľúto, že nám zdochla koza, ako to, že ešte stále nezdochla susedovi, našim konkurentom, opozičníkom a kritikom.
Vyprášme konečne tými povestnými Svätoplukovými prútmi všetku závisť, malichernosť a hlavne komplexy, ktorými síce ako malý národ a mladý štát, ale s bohatými a veľkými tradíciami ešte stále trpíme. Myslime na našu Matku Sedembolestnú a skúsme byť trochu radostní aj z úspechu druhých. Niet inej cesty – a napred ísť sa nielen môže, ale aj musí!

Vladimír Gregor
::
Súvisiaci článok:
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.