- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. júla 2020

Nedeľné slovo (82)


Víťazstvo svetla
Pohľad na niektoré úseky dejín pôsobí deprimujúco – koľko násilia a vojen, koľko biedy a útrap prežili ľudia! Svedčí o tom aj Biblia, pretože svedčí o pravde, zachytáva realitu, no zároveň hlása dobrú zvesť o Božom kráľovstve.
Vidieť ľudstvo a jeho dejiny iba ako dejiny zla by bolo jednostranné. V každom období sa diali aj dobré veci, ľudia konali v duchu spolupatričnosti, pomáhali si, tešili sa zo života.

Boj dobra a zla potrvá do konca vekov, ale o výsledku je už rozhodnuté. Ani ten najzúrivejší nepriateľ nemôže poraziť Všemohúceho. Ani tá najtmavšia tma nepohltí večné Svetlo.
Svetlo osvecuje, ukazuje cestu. Osvecuje pravdu, ktorá čnie nad nami a ktorú nemožno vyvrátiť, pretože je večná – a oslobodzujúca.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (81)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.