- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. augusta 2020

Nedeľné slovo (83)


Životné smerovanie

Každý potrebuje duchovné obrátenie, znovuzrodenie. Nestačí žiť len zo zvyku, zotrvačne opakovať naučené, žiť zo dňa na deň bez vedomia cieľa.

V istom období života by človek mal prehodnotiť svoje postoje, mal by uvedomelo prijať istý svetonázor, mal by uplatniť svoju slobodnú vôľu. Rozhodnúť sa!


Ide najmä o to, či prijmeme alebo odmietneme Boha. To je zásadná otázka. Odpoveď na ňu má dosah na všetko ostatné. Žiaľ, niektorí sa jej dlhodobo, možno celý život vyhýbajú. Následkom svojho ne-rozhodnutia sa tak či tak nevyhnú.

Znakom dospelosti, zrelosti človeka je vedomé prijatie istého životného smerovania. Pán Ježiš nás volá (Mt 11, 28–29): „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (82)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.