- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. septembra 2020

Cyril Búran SDB

Ľudovít Košík

Kňaz, salezián pôsobiaci medzi Slovákmi v juhozápadnom Nemecku, profesor cirkevného práva Cyril Búran sa narodil 2. septembra 1928 v Jablonici, v rodine Jozefa a Márie, rod. Jurovatekovej. Základnú školu absolvoval v rodisku. V roku 1943 sa prihlásil do saleziánskeho gymnázia v Šaštíne. V roku 1946 vstúpil vo Sv. Beňadiku k saleziánom a 9. augusta 1947 tam zložil prvé rehoľné sľuby. Pokračoval v pedagogickom štúdiu v Trnave a v roku 1950 zmaturoval v Galante.

Po Barbarskej noci sa dostal na stavbu Priehrady mládeže a odtiaľ ho deportovali do Jáchymova. Počas transportu vyskočil z vlaku, istý čas sa skrýval a podarilo sa mu v druhej výprave  (22.–23. októbra 1950) vedenej blahoslaveným donom Titusom Zemanom, pripravenej donom Ernestom Macákom a donom Františkom Revesom, odísť do zahraničia.

V rokoch 1950–51 absolvoval kurz filozofie na Pápežskej saleziánskej univerzite v Turíne, pričom robil aj pedagogickú prax; na tejto univerzite, v ústave v  Bollengu pri Turíne absolvoval teologické štúdiá a 30. júna 1953 zložil večné sľuby, 1. júla 1956 bol vysvätený za kňaza spolu so saleziánmi Medardom Štepanovským a Elemírom Mikušom.

Cirkevné právo a morálku Cyril Búran študoval na Katolíckej univerzite v Leuvene v Belgicku, kde získal doktorát. Tam pôsobil aj ako asistent a kaplán a tam prežil svoje prvé kňazské roky. Od roku 1964 do roku 1968 bol profesorom cirkevného práva na Saleziánskej vysokej škole teologickej v Abano Terme pri Padove a od roku 1968 do roku 1971 pôsobil ako farár v Janove – Sampierdarene. V roku 1971 ho monsignor Štefan Náhalka, ktorý mal na starosti pastoráciu Slovákov v zahraničí, pozval do Nemecka, do Mannheimu, kde v diecézach  Bamberg, Mainz, Limburg, Freiburg, Mainz, Wurzburg, Rottenbuch-Stuttgart a Speyer 33 rokov pôsobil v duchovnej správe slovenských katolíkov v juhozápadnom Nemecku. Jeho zamestnávateľom bola diecéza Freiburg.

Po svätých omšiach obyčajne nasledovali posedenia, pri ktorých si krajania vymieňali skúsenosti a rady, organizovali sa kultúrne večery, večery slovenskej poézie, tanečné zábavy, mikulášske a adventné večierky, majálesy, juniálesy a fašiangové zábavy. Každý rok organizoval púť Slovákov žijúcich v Nemecku v Ellvangene, kde bol väznený sv. Metod. Taktiež organizoval a viedol každoročne veriacich aj na púť do Lúrd. Často sa na neho obracali aj emigranti neveriaci. Neodmietal nikomu pomoc – ani duchovnú, ani materiálnu, ani radu. Mnohí aj vďaka nemu našli cestu k viere v Boha a pri slovenskej katolíckej misii posilnenie vo viere aj kúsok domoviny v cudzine. 

Ako sa pri príležitosti jeho šesťdesiatky vyjadril v Mannheime Peter Korošík, svojou misionárskou prácou si získal sympatie a srdcia mnohých ľudí. Ku každému sa snažil pristupovať s kresťanskou láskou, mnohým pomohol pri hľadaní bytu či zamestnania. Mnohí sa na neho obracali, keď sa ocitli v životných krízach. Pri svojich cestách navštevoval domovy dôchodcov, osamelých, chorých, aby im priniesol útechu a priblížil im Boha. Nachádzal si pochopenie a čas pre každého. Dokázal pochopiť starosti najstarších, ale aj strednej a najmladšej generácie. Myslel nielen na prítomnosť, ale aj na budúcnosť, pomáhal deťom slovenských emigrantov. Šíril odkaz sv. Jána Bosca a pracoval v jeho duchu, aby deti a mladí, keď vyrastú a budú dospelými, boli zrkadlom lásky k Bohu a obrazom morálky a mravov. Každý, kto ho poznal, videl, že jeho celoživotná práca mimo rodnej vlasti pre vlasť a krajanov vyvierala z hlbokej lásky k Bohu...

 V roku 1991 mu arcibiskup Oscar Saier v diecéze Freiburg im Breisgau udelil titul čestný titul „Geistlicher Rat at Honorem“,  duchovný radca. V septembri 2004 sa Cyril Búran vrátil na Slovensko a žil v saleziánskom dome v Hodoch pri Galante. Zomrel v nemocnici v Galante 8. septembra 2006. Pochovaný je v saleziánskej hrobke na cintoríne v Šaštíne.

 

Ľudovít Košík

 

Použitá literatúra:

Lexikón katolíckych kňazských osobností; Lúč, Bratislava, 2000

Don Bosco dnes; 2006

Ernest Macák: Utečenci pre Krista; Don Bosco, 2006

Imrich Tóth: Živého ma nedostanete! Spomienky Františka Revesa; Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2018

nemecko-misie.com

www.saleHYPERLINK "http://www.saleziani.sk/"ziani.sk

www.tkkbs.sk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.