- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. októbra 2020

Človek, kult a kultúra

 

ZÁPISNÍK (43/2020)

Človek je, povedané slovami Ladislava Hanusa, komplexnou jednotou tela a ducha. Ide o jednotu špecificky ľudskú a výnimočnú, ale aj v nej – tak ako vo všetkom – vidíme hierarchické usporiadanie a primát duchovného princípu. Na poli ľudského bytia dochádza k zduchovneniu hmoty. Nie je to však nejaký samovoľný proces. Podľa Hanusa: „Človek sám sebe je úlohou – aby svoje telesné bytie dvihol do duchovného, aby sa zduchovnil. Za splnenie tejto svojej úlohy je mravne zodpovedný.“

::

Na jednej strane teda máme duchovnú podstatu, na strane druhej ukotvenie v priestore a čase. Človek sa ako slobodná, rozumná bytosť stáva subjektom dejín, prejavuje sa v dejinách, ovplyvňuje ich a spätne je nimi ovplyvňovaný. Tento proces vstupovania do dejín si nemožno predstaviť bez kultúry a náboženstva, pričom treba poznamenať, že kultúra vyrástla z náboženstva.

::

Prvým zmyslom kultúry bolo uctievanie, kult, vykonávanie bohoslužby. Podobne umenie – v dávnejších časoch bol v popredí jeho duchovný, náboženský zmysel, až neskôr – v období renesancie – došlo k zlomu a umenie sa začalo chápať stále viac v psychologicko-estetickom zmysle: „Ako ťažisko svojho bytia človek prenáša z absolútneho Boha (Boh mierou všetkých vecí) na pozemský život (človek mierou všetkých vecí), tak aj svoju kultúrnu činnosť človek chápe ako službu svojmu pozemskému cieľu“ (Ladislav Hanus: Človek a kultúra).

::

Ľudská bytosť svojou kultúrou, prácou a zhotovovaním originálnych diel dotvára skutočnosť, vytvára kultúrne hodnoty a obohacuje svet. Schopnosť vytvárať hodnoty a prijímať ich, začleňovať ich do života, je prejavom ľudskej zrelosti. Z tohto aspektu sa javí, že súčasný svet sa vrátil (zdegeneroval) do fázy adolescencie.

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (42/2020)

::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.