- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. októbra 2020

Dôležitosť otázok

 

Vlado Gregor
Ak zabúdame alebo nechceme klásť si otázky, budeme odkázaní schovávať sa za masky...

Nemôžem si pomôcť, pohorší to možno mnohých ľudí, ale zásadná odlišnosť našej viery a dôvery od iných ideológií a manipulácií je v tom, že dovoľuje a priam prikazuje klásť otázky.

Ľudstvo od počiatku svojho sebauvedomenia sníva o raji a o akomsi zlatom veku v protiklade k neradostnému plahočeniu a permanentnému a neľútostnému boju o život svoj, život rodiny, neskôr národa, a momentálne sa už bojuje aj o prežitie našej zemegule. Pretože ak
zničíme ju, zničíme aj seba.

Určite najväčší hriech je nedôverovať Bohu a neveriť v jeho dobrotu, ale asi druhý najväčší hriech je neklásť si otázky. Možno sa vám zdá, že chcem niečo popierať a relativizovať, ale všimnime si kladenie otázok počnúc Kainom (Či som ja strážcom svojho brata?) cez Abraháma, Kazateľa, Jóba, prorokov až po Ježiša a apoštolov.

Často nerozlišujeme medzi hypotetickým a faktickým, medzi vytúženým a ideálnym a medzi živým a reálnym. Túžime po dokonalosti a pevnosti, ale žijeme v nedokonalosti a nikdy nekončiacom provizóriu. Niekedy znášame neistotu lepšie a inokedy horšie, ale bez evanjeliovej viery, nádeje a lásky by to bolo úplne najhoršie a zničili by sme si aj tú možnú, hoci nevyhnutne neúplnú a nedokonalú, dobrotu a istotu.

Je ťažké si s pokorou priznať vlastnú nedostatočnosť a nechápavosť a spoľahnúť sa na Boha ako na dobrého otca, ktorého cestám celkom nerozumieme a ani nebudeme rozumieť. Nech nám je vzorom a orientačným bodom Ježiš, ktorý zažíval to isté čo my, bol hendikepovaný a prenasledovaný od narodenia až po predčasnú smrť a je živým majákom nádeje pre podobné osudy nás všetkých.

Mám pocit, že v poslednej dobe zvádzame zúfalý boj o takzvaný zdravý sedliacky rozum a o jednoduchú možnosť slobodne si klásť otázky a hľadať na ne rozumné odpovede. Ten rozum a aj nerozum a tým aj určitú slobodu rozhodovať sa máme nepochybne od Boha a nie od seba.
Preto sa na všetko pýtajme Tvorcu – bez strachu a s veľkou dôverou, ale aj s veľkou pokorou a teda sebakriticky. Tak nám v tom Pán Boh pomáhaj!

 

Vlado Gregor

::

Ježišov odkaz pretrvá

::

Prosíme, nebuďte ľahostajní.
Postavte sa za pravdu, vyjadrite svoj názor – napríklad formou komentára pod článkom.

Ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície, prihláste sa na odber e-mailového mesačníka: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.