- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. novembra 2020

Ako ďalej s našou výzvou?

 

Pred niekoľkými týždňami bola publikovaná Výzva na rešpektovanie náboženských práv, ktorej som signatárom. Je to vážna výzva, napísaná priamo a zodpovedne, výzva naliehavá a aktuálna. Napriek tomu sa dosiaľ nedočkala náležitého ohlasu, narazila na vysoký múr ľahostajnosti, alibizmu, nepochopenia, ale aj egoizmu a zbabelosti.

Znamená to, že bola zbytočná? Podľa mňa nie. Našli sa štyri desiatky statočných ľudí, ktorí ju verejne podporili, a možno sa nájdu ďalší. Výzva sa dostala k viacerým predstaviteľom politického a verejného života. Viem, že niektorých pohla k zamysleniu. Napokon, v súčasnej situácii je každý krok správnym smerom dôležitý.

Podobnú iniciatívu som zaregistroval v Českej republike. Skupina kresťanov poslala otvorený list vláde, poslancom a senátorom českého parlamentu. Autori listu vyjadrujú znepokojenie nad obmedzovaním bohoslužieb a zdôrazňujú, že účasť na bohoslužbe nie je len nejaká aktivita na vyplnenie voľného času, je to napĺňanie hlbokej existenciálnej potreby človeka. V závere píšu (prekladám z češtiny): „Obraciame sa preto na vládu s naliehavou prosbou, aby svoj celkový prístup k bohoslužbám prehodnotila. Nutné obmedzenia v situácii pandémie chápeme a chceme ich rešpektovať. Prosíme vás však, aby ste pri ich vydávaní zohľadnili náš hlas a nestavali nás do bolestnej situácie, v ktorej by sa ďalšia poslušnosť vládnym nariadeniam dostala do rozporu s našou poslušnosťou Božím prikázaniam.“

V spoločnosti rastú oprávnené obavy z opatrení, ktoré sú navonok zamerané proti šíreniu vírusu, ale pritom neprimerane, protiprávne zasahujú do mnohých oblastí života. Aj v radoch cirkevnej hierarchie dochádza k precitnutiu. Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska priniesla článok s názvom Vládna ingerencia do právomocí biskupov je nebezpečný precedens. Okrem iného sa v ňom píše: „Vo chvíli, keď vláda zakazuje verejné bohoslužby, hoci biskupi nepovažujú za potrebné pristúpiť k takémuto rozhodnutiu, dochádza k prekročeniu nebezpečnej hranice.“ V podstate to isté hovorí aj naša výzva: „V slobodnej spoločnosti je neprípustné, aby štátna moc (pod hrozbou trestov) menila stáročné konfesijné pravidlá. Liturgické normy predsa nemôžu byť upravované štátnymi predpismi.“

Považujem za nanajvýš potrebné, aby sa Výzva na rešpektovanie náboženských práv ďalej šírila, aby sa možno aj opakovane posielala kompetentným. Nemôžeme mlčať, nesmieme podľahnúť falošnej požiadavke poslušnosti, keď dochádza k bezprecedentným reštrikciám, ktoré narúšajú to najcennejšie, čo v živote máme.

 

Ján Maršálek

::

Výzva na rešpektovanie náboženských práv

::

Ľuďom, ktorí veria v Krista

::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

5 komentárov:

 1. Plne podporujem Vašu výzvu

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Karol Dučák14.11.20

  Plne podporujem našu výzvu. Hlas kresťanov nesmie stratiť na svojej intenzite!

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Zdanlivo nesúvisiaci videokomentár Jána Baránka, ale iba zdanlivo:

  https://www.youtube.com/watch?v=YsSGXPdWI58

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Ján Baránek: „Otcovia biskupi, vašou úlohou je starostlivosť aj o duševné zdravie veriacich! Konajte teda. Konajte autonómne a samostatne. Ježiš prvému biskupovi povedal – pekelné brány nás nepremôžu. Dvetisíc rokov nás nepremohli. Skoro dvetisíc rokov sme kostoly mali otvorené. Teraz ich zavrieme? Zoberieme si na svedomie, že po takmer dvetisíc rokoch sme prvá generácia, ktorá toleruje zamknuté kostoly? Nie, ja to netolerujem. Môj život je na to príliš krátky a ničotný. Kostoly sa otvoriť dajú, verte tomu a je na to aj recept. Keď ho neviete, poradia vám lekári. Otvorte kostoly, otcovia biskupi! Nebojte sa!“

  https://dennikstandard.sk/4278/lepsi-zart-by-nevymyslel-ani-zapotocky/

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Prišlo poštou:

  O b č i a n s k e z d r u ž e n i e R a s t i c

  Vážená Konferencia biskupov Slovenska!
  Vážení a úctyhodní cirkevní otcovia!
  Slovensko sa kvôli národným aj nadnároným opatreniam v súvislosti s chorobou COVID-19 ocitlo v mimoriadnej politickej a spoločenskej situácii. Svetská moc zásadným spôsobom zasiahla do života Katolíckej Cirkvi.
  Epidemiologické údaje o cirkevných podujatiach boli počas celých mesiacov utajované až do októbra 2020, keď ÚVZ SR zverejnil analýzu miesta nákazy, z ktorej vyplýva, že miesta cirkevných podujatí vrátane kostolov a svätých omší nie sú miestami nákazy.
  Sme aj v celkovo mimoriadnom období uprostred veľkého duchovného zápasu dobra a zla, Evanjelia a antievanjelia. Práve svätá omša a sviatosti preto majú mimoriadnu úlohu. Nechať veriacich, na každom kroku skúšaných, bez opory sviatostí je dnes vážnejšie než inokedy.
  Preto sa obraciame na Vás s úpenlivou a súčasne naliehavou žiadosťou o obnovenie náboženského života katolíckej Cirkvi tak, ako ho poznáme spred roku 2020.
  Vážení a úctyhodní cirkevní otcovia!
  Naliehavo Vás prosíme a žiadame o:
  1. obnovenie povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok so zabezpečením toľkých bohoslužieb, aby sa ich mohli nerušene zúčastňovať v kostoloch všetci veriaci vrátane detí, dospelých a osobitne chorých a starých ľudí,
  2. obnovenie dostupnosti všetkých sviatostí, osobitne obnovenie dostupnosti svätej spovede a svätého prijímania vo všetkých farnostiach tak, aby bola dostupná viackrát týždenne v štandardnom čase pre všetkých veriacich, vo všetkých kostoloch, aj individuálne a v súkromí.
  Ostávame v nádeji, že budúcnosť, akokoľvek zložitá a náročná, bude v znamení bohatého duchovného života nášho národa.

  V Bratislave dňa 12. novembra 2020

  Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., hovorca
  Prof. MUDr. Peter Mĺkvy, CSc., predseda občianskeho združenia Rastic

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.