- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. novembra 2020

Kontinuita a pravda

 

ZÁPISNÍK (44–45/2020)

Digitálna mentalita neráta s historickou pamäťou, lenže historická pamäť je prvým predpokladom správneho programovania toho, čo chceme a máme spraviť. A tak dochádza k fatálnym pochybeniam. Máme vytvorený program, ktorý má vonkajšie znaky vedeckosti a odbornosti, ale je nerealistický, pretože neráta so skúsenosťami predchádzajúcich pokolení a uzatvára človeka do kobky falošných predstáv o vlastnej sebestačnosti.

Vracia sa kult pýchy, ktorý už mnohokrát zaviedol ľudstvo na scestie. Démon, celkom uvoľnený z reťazí v čase Francúzskej revolúcie, je znova a znova privolávaný tými, ktorí chcú vybudovať raj na zemi, odmietajúc skutočný raj, prístupný v duchu a pravde. A opakovane sa ukazuje, že raj na zemi je nielen neuskutočniteľný, ale boj za jeho nastolenie spravidla ústi do tyranie.

::

Francúzski revolucionári na sklonku 18. storočia sa prejavili ako protináboženskí tyrani. Ich vláda bola brutálna, neľudská. V novembri 1793 zaviedli kalendár, ktorý si dával za cieľ odkresťančenie štátu. Bola zrušená nedeľa a zavedený desaťdňový týždeň, pričom desiaty deň mal byť dňom odpočinku. Všetky náboženské sviatky a verejné náboženské prejavy boli zakázané. Dokonca došlo k zavedeniu nového letopočtu – počiatočný rok revolúcie (1789) sa stal rokom číslo jeden. Náboženstvo malo byť nahradené kultom rozumu. Keď boli hlavní predstavitelia tohto kultu popravení, Robespierre presadil pseudonáboženský kult najvyššej bytosti, ale ani ten nevydržal dlho, keďže i Robespierre skončil pod gilotínou... Zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní. Viac veria prázdnym revolučným sľubom ako vlastnej pamäti a skúsenosti.

::

O čo hlbšie sú korene spoločenstva, o to viac je v ňom stálosti, odolnosti a zdravého rozumu. Nákaza vie ovládnuť len ľudí s oslabenou imunitou, ktorým chýba kultúrna pamäť a identita. Preto je také dôležité pridŕžať sa stáročiami overených hodnôt a všetko nové si dôkladne preverovať.

::

Friedrich Romig pripomína, že verejné blaho, spravodlivosť a poriadok nepochádzajú z tohto sveta. Nemôžeme sami určovať, čo je správne, nemôžeme ignorovať pravdy ľudského bytia. Verejné blaho vychádza z uplatňovania etických a mravných hodnôt, a tie nie sú realizovateľné bez náboženstva. Rozklad mravného poriadku znamená odumieranie, smrť. Preto sa štátnici a všetci občania majú usilovať o budovanie náboženského povedomia: „Nič neupevní spoločnosť tak ako náboženstvo, ktoré v sebe zahŕňa všetky údy spoločenstva so zjednocujúcim putom lásky, spravodlivosti a mieru. Jeho prostredníctvom vzniká z corpus mysticum hodnotového spoločenstva corpus et politicum spoločnosti a štátu, kde sa darí skutočnej kultúre a mravnému pokroku...“ (Friedrich Romig: Práva národa). Pravdivosť života je nerozlučne spätá s nezabúdaním, respektíve pripomínaním toho, na čom skutočne záleží. Ide o zachovanie kontinuity a zodpovednosti.

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (43/2020)

::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.