- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. novembra 2020

Tvrdá škola politického väzňa

 

P. Augustín Krajčík CSsR: Tvrdá škola
(Poučné pohľady na väzenie)

Redemptoristi – Slovo medzi nami, 2020

Vo vydavateľstve provincie rehole redemptoristov vyšla kniha spomienok člena tejto rehoľnej spoločnosti P. Augustína Krajčíka na roky, ktoré bol nútený prežiť nie vo verejnej pastorácii, ale v pracovnom tábore, vo väzení a potom v tajnej pastorácii, keď bol pod dohľadom Štátnej bezpečnosti.

Kniha má 176 strán, farebnú obálku s portrétom autora, na zadnej strane obálky je modlitba politického väzňa, ktorú vo väzení zostavil a rozširoval. Kniha vyšla v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska, v roku 70. výročia Barbarskej noci – pokusu vtedajšej štátnej moci zlikvidovať rehoľný život v Československu, keď sa v apríli 1950 konala „Akcia K“ a v auguste „Akcia R“. Vo vnútri publikácie je čiernobiela fotografia autora a fotokópie niekoľkých autentických dokladov o jeho procese z archívu ÚPN a Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky. Kniha vyšla teraz už v treťom vydaní, prvé vyšlo ešte pred rokom 1989 ako samizdat, druhé vo vydavateľstve SLZA Veľká Lomnica v roku 1992.

V predslove sa autor, ktorý prešiel počas ôsmich rokov tvrdou školou, prihovára čitateľom a pripomína, že jeho príbeh môže byť poučením aj pre nich. Kniha bola napísaná na naliehanie topoľčianskeho dekana a autorovho priateľa Ladislava Dorušáka asi v roku 1976. Nie je zostavená chronologicky, ale tematicky.

Na základe vlastného utrpenia a skúseností páter Krajčík opisuje podmienky a život v pracovných táboroch a väzeniach. Podáva autentické svedectvo aj o tom, ako prežíval koniec svojho života vo väznici jeho rehoľný spolubrat, dnes už blahoslavený Dominik Metod Trčka.

Okrem úvodu a predslovu kniha obsahuje desať tematických častí, ktoré odhaľujú mnohé udalosti a zážitky, ktoré si mal väzeň odniesť do hrobu, pretože pri prepustení bol nútený podpísať, že o týchto veciach nebude rozprávať. Svedectvo pátra Krajčíka je o to cennejšie, že ho napísal vtedy, keď riskoval, že ak ho niekto odhalí, neminú ho ďalšie tresty a postihy, možno znova väzenie. Svoje svedectvo, z ktorého vyžaruje hĺbka jeho viery a odhodlanie ohlasovať Božie kráľovstvo aj v tomto prostredí, písal s vďačnosťou Bohu, ktorý mu doprial i trpieť pre meno Ježiša Krista.

Augustín Krajčík sa narodil 14. marca 1914 vo Veľkých Dvoranoch pri Topoľčanoch. Rehoľné sľuby zložil 2. augusta 1933 v Českých Budějoviciach, za kňaza bol vysvätený v Prahe 29. júna 1940. Po vysviacke pôsobil v Bratislave ako redaktor. V rokoch 1945–50 pôsobil v Podolínci ako duchovný vodca viacerých skupín, ľudový misionár a staviteľ počas generálnej opravy kláštora. Počas likvidácie kláštorov bol od 14. apríla 1950 internovaný v Pezinku, Báči a Podolínci, odkiaľ ho transportovali do pracovných táborov v Novákoch a Ústí nad Oravou. V máji 1952 bol zaistený, vo vyšetrovacej väzbe strávil štyri mesiace, potom ako väzeň v uránových baniach v Ostrove nad Ohří a Jáchymove a vo väzniciach v Prahe na Pankráci a v Mírove. V rokoch politického uvoľnenia 1968–71 pôsobil ako kaplán v Podolínci, potom mu bol odňatý tzv. štátny súhlas na výkon kňazskej služby. Pracoval inými formami pastorácie. V rukopise zostal ním napísaný životopis svätého Alfonza Máriu Liquori. Páter Augustín Krajčík zomrel 20. apríla 1979, pochovaný bol v rodisku.

 

Ľudovít Košík

::

Odporúčané:

Na strane pravdy a spravodlivosti

Svedectvo o rokoch temna

::

Vážený čitateľ,
pomôžte nám skvalitniť tento portál, prispejte svojím komentárom, vyjadrite svoj názor...
(redakčný dotazník)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.