- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. augusta 2020

Na strane pravdy a spravodlivosti

Július Homola: Listy mocným na obranu slabých

Bratislava, PV ZPKO, 2020

Pod názvom Listy mocným na obranu slabých vydala organizácia združujúca bývalých politických väzňov (Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja, PV ZPKO) v týchto dňoch zaujímavú publikáciu, ktorá dokumentuje situáciu na Slovensku v rokoch politickej neslobody, a to prostredníctvom listov, ktoré písal rozličným inštitúciám, médiám a osobám statočný obetavý človek Július Homola. Podtitul knihy znie: O pravdu a slobodu v rokoch 1968–2015.

Publikáciu zostavil a pripravil na vydanie historik PhDr. Martin Lacko PhD. s podporou dp. Ignáca Juruša, Júliusa Homolu a Jozefa Palkoviča. Kniha má 285 strán formátu A4 a je v pevnej väzbe. Je to historický dokument nielen o živote a aktivitách Júliusa Homolu, ale aj o neľahkých podmienkach života kresťanov na Slovensku v rokoch komunistickej totality, ktorým boli vtedy upierané ich základné náboženské práva a slobody, čo zasahovalo aj do ich osobného a rodinného života.


V úvode autor obsiahlo informuje o svojej činnosti počas komunistického režimu, jej dôvodoch a zmysle, aj o spolubojovníkoch. V časti Dokumenty I. diel je v pôvodnej strojopisnej podobe zobrazených 63 listov napísaných v období rokov 1968–1989, ako aj niektoré výstrižky z dobovej tlače. V časti Dokumenty II. diel (Zo spisov Štátnej bezpečnosti 1985–1987) sú dokumenty z archívu Ústavu pamäti národa (ÚPN), kde je mapovaná jeho činnosť; obsahuje desať kópií dokumentov. Časť Dokumenty III. diel obsahuje štrnásť listov – výber z korešpondencie z rokov 1990–2015. Knihu dopĺňa stručný životopisný medailón Júliusa Homolu a doslov zostavovateľa Martina Lacka s názvom Nebezpečne aktuálna minulosť.

 

Ukážka z knihy: fotokópia listu Gustávovi Husákovi


Július Homola, niekedy aj s ďalšími kresťanmi, sa usiloval dať vo svojich listoch najavo, že kresťania majú právo slobodne žiť svoju vieru aj verejne prejavovať svoju kresťanskú a národnú identitu. Napísal stovky listov rozličným predstaviteľom vtedajšieho režimu, do masmédií, ale aj predstaviteľom vtedajšej Cirkvi, ktorí sa dali pre rozličné dôvody do služby  režimu, ktorý kresťanov prenasledoval. Listy písal, aby bránil základné slobody a práva prenasledovaných kresťanov, za čo si vyslúžil sledovanie Štátnou bezpečnosťou i domové prehliadky.

Po roku 1989 sa Július Homola svojou angažovanosťou znova naplno zapojil do obnovy spoločenského života vo svojom okolí, no zažil mnohé sklamania, čo vyplýva z viacerých jeho listov uverejnených v knihe. Usiloval sa o návrat ku kresťanským a národným hodnotám v spoločenskom živote a o podobu Slovenska a Európy budovanú na kresťanských zásadách. Pre svoju hlbokú vieru a angažovanosť nenašiel často pochopenie ani po zmene spoločenských pomerov v Československu, ani po vzniku samostatného Slovenska v roku 1993. Bol činný v Kresťanskodemokratickom hnutí, v združení politických väzňov a v Slovenskom misijnom hnutí. V roku 2016 bol Július Homola ocenený ďakovným listom predsedu Správnej rady ÚPN a pamätnou medailou ÚPN. Na 15. ročníku literárnej súťaže Jurinova jeseň v roku 2019 bol ocenený mimoriadnou cenou, z jeho tvorby vtedy recitoval Jozef Šimonovič a Hilda Michalíková.

Július Homola, básnik, aktívny a zodpovedný kresťan, hutník, robotník, intelektuál, narodený v roku 1930 v Lehôtke pod Brehmi ako najstarší zo šiestich súrodencov v maloroľníckej rodine, sa počas celého svojho života angažoval za hodnoty, ktoré dávajú ľudskému bytiu zmysel, k tomu smerovala jeho tvorba i celý život. Už ako študent gymnázia bol v roku 1947 zaistený a jedenásť mesiacov väznený za šírenie študentského časopisu Nástup. Nebolo mu umožnené študovať, krátko pracoval aj v redakcii časopisu Smena, bol povolaný do PTP, pracoval ako hutník v hlinikárni v Žiari nad Hronom, až neskôr sa mu podarilo doštudovať. Oženil sa s Margitou Očenášovou, ich manželstvo bolo bezdetné. Smrť manželky v roku 1986 pokladal za dôsledok totalitnej normalizácie. Je autorom básnických zbierok Slovensko v zápasoch (2002), Kytica veršov (2017) a Slnko a mračná nad Slovenskom (2018). Vždy sa obetoval pre Boha i národ, angažoval sa v prospech Pravdy a Slobody, no pritom zostával skromne v úzadí.

 

Ľudovít Košík

::

Súvisiace články:

Obrazy rokov a dní

Verše postavené na hodnotách

Svetlá a tiene

::

Prosíme, podporte naše úsilie – komentujte, vyjadrite svoj názor na publikovaný článok... a odoberajte náš vestník (podrobnejšie informácie).

 

2 komentáre:

  1. Ďakujem pán Ľ. Košík za uverejnenie tohto článku. Dnešná mladá generácia, ale i my starší nepoznáme týchto našich "tajných" hrdinov. Bolo ich skutočne viac.

    OdpovedaťOdstrániť
    Odpovede
    1. Ako píšete, širšia verejnosť pozná len niektorých disidentov, pričom v nejednom prípade ide o disidentov v úvodzovkách. Praví hrdinovia zostávajú v úzadí.

      Odstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.