- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. novembra 2020

Nedeľné slovo (97)

 

Verím

Tak ako skutočná láska nie je iba záležitosť citu, tak ani viera. Náboženská viera v pravom zmysle slova (viera kresťanská) nestojí na čomsi iracionálnom, nezávisí od emócií, neopiera sa o dohady. Je v podstatnej miere vecou vôle a rozhodnutia.

Kresťan sa drží pevných zásad a poznatkov, nie citov, nálad a emócií. Kresťan vie, čomu a hlavne komu uveril.


Veríme, pretože sme skúsenosťou, poznaním, skúmaním, meditovaním dospeli k tomu, že veriť je múdre a dobré, že je to ten najlepší postoj a najušľachtilejší spôsob ľudskej existencie.

Veríme, lebo neveriť znamená blúdiť a pritakávať ničote. Veríme, lebo hodnoverní svedkovia, vyznávači a mučeníci videli Zjavenie a povedali nám o tom. Veríme, lebo máme pred očami Ježiša, ktorému sme schopní porozumieť, veď bol jedným z nás!

Verím a vyznávam spolu s mnohými: Ježišu, ty si Kristus, syn živého Boha.

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (96)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.