- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. decembra 2020

Vianoce 2020

Ľudovít Košík


Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. (Jn 1, 1–5)

Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. (Jn 1, 9–11)

Pripravujeme sa na Vianoce, najkrajšie sviatky. Radi spomíname na tie, ktoré sme zažili možno dávno v detstve, a želáme si, aby sme aj tie tohtoročné prežili čo najkrajšie, aby sme urobili radosť najbližším, osobitne deťom.

Keby nám počas minulých Vianoc niekto hovoril, čo zažijeme v tomto roku, asi by sme mu neverili. Začiatkom roka sme z médií počuli správu o šírení vírusu v Číne a po niekoľkých týždňoch sme naraz zažili prísne obmedzenia aj u nás, ktoré nám skomplikovali každodenný život. Verejný život sa spomalil, zatvorili sa školy, kostoly, hranice, divadlá, kiná, športoviská... Cez letné mesiace sa to zmiernilo, ale so začiatkom školského roka sa opatrenia zopakovali v ešte prísnejšej forme a zasahujú aj do našich základných slobôd.

Keďže príroda  v tomto roku bola k nám štedrejšia na vlahu aj na úrodu, nemusíme sa zatiaľ obávať hladu a obchody zvládajú zásobovať naše domácnosti. Máme však možnosť uvedomiť si viac hodnotu života, zdravia, domova, domoviny, rodiny, priateľstva, spolupatričnosti, solidarity, vzťahov, prírody... i to, že sme v Božích rukách, že Boh je jedinou istotou, že jedine Boh nás môže zachrániť.  

Tohtoročné Vianoce budú netypické, značne odlišné od tých, aké sme prežívali doteraz. Pandémia prípravu na ne i sviatky samotné  poznačí  dosahom obmedzení. Nestačí, ak sú Vianoce len o darčekoch, jedle, atmosfére, pohode, výzdobe, návštevách... Vianoce sú a majú zmysel  vtedy, keď oslavujeme ich skutočný význam, príchod Ježiša Krista na túto Zem, medzi nás. On prišiel ako Svetlo do tmy. Do tmy vtedajšieho aj dnešného sveta. Som presvedčený o tom, že žiť naplno sa dá len s ním.

Symbolicky kresťania v prvých storočiach zaviedli sviatok Ježišovho príchodu na tento svet na čas zimného slnovratu, keď je najdlhšia noc a deň sa znova začína predlžovať. Kristus je, ako to o sebe sám povedal, Svetlom sveta. On je svetlom, ktoré osvecuje každého človeka, a záleží na nás, či sa dáme  ním osvietiť a prežiariť ním celý náš život, všetky naše vzťahy, naše rozhodnutia, každý náš skutok, alebo či budeme žiť v tme neistoty, zmätku, bludu a hriechu.

Ježiš nám ponúka, aj v dnešnej dobe, svoju lásku, pomoc, ochranu a priateľstvo. Bez neho sme stratení. Koľko svetových, štátnych, národných, obecných, spoločenských, skupinových, rodinných, osobných projektov už stroskotalo, pretože odmietli Boží poriadok a jeho požehnanie?! Aj v súčasnosti sa nám mnohé komplikuje a my si čoraz menej rozumieme. Niekedy sa mi zdá, akoby sme si nerozumeli už ani v základnom, prestávame komunikovať, nastávajú patové situácie, nevieme ako ďalej, spoločnosť sa polarizuje...

Svet aj šťastný ľudský život môže úspešne fungovať len na princípoch, ktoré mu odovzdal a zjavil Stvoriteľ. Každým hriechom odmietame a urážame Boha, ale aj komplikujeme medziľudské vzťahy a život sebe i iným. Zdá sa mi, že aj počas rokov totalitného režimu v našej krajine, keď bol boj proti veriacim otvorený, sa viac kresťansky žilo v rodinách a v osobnom živote. Mohli sme sa na seba spoľahnúť. Dnes sa  deklaruje sloboda, ale viera a jej hodnoty sa z nášho života akosi rýchlo vytrácajú. Sme niekedy svedkami schizofrenických postojov, keď sa navonok viera prezentuje, ale život je  v rozpore s Božím poriadkom. Ba niekedy sa útočí na naše kresťanské cítenie, alebo je zneužívané.

Ježiš prišiel, aby nás naučil, ako máme správne žiť, aby sme boli večne šťastní. Učil nás to predovšetkým vlastným príkladom, ale aj svojimi slovami, ktoré evanjelisti zaznamenali. On povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života“ (Jn 8, 12). Mnohí možno kresťanstvo zredukovali na niektoré jeho vonkajšie prejavy.  Naša viera sa však má prejavovať celým naším životom, každý deň, od krstu až do smrti. Samozrejme, k tomu je potrebný sviatostný život, tiež osobná, rodinná i spoločná modlitba, poznávanie viery, čítanie kresťanskej literatúry, účasť na púťach, pôst, zapájanie sa do života Cirkvi, zodpovedná služba; najprv tam, kde som postavený, vo vlastnej rodine, na pracovisku, v obci, aj tam, kde je to potrebné...

Ako chlapec som nechápal, že jedna mimoriadne dobrá, obetavá, milá zdravotná sestra nechodí do kostola, pochopil som to až neskôr, keď sa zmenil režim. Ona pre pokoj v rodine, keďže jej muž bol funkcionárom, si to nemohla vtedy dovoliť. Aj keď sa jej viera nemohla celkom prejavovať, naplno ju žila vo svojom srdci. V súčasnosti sa s ňou v kostole stretávam často.

Kvalitu viery nemeria počet účastí na náboženských podujatiach, bez tých by sme nemali silu, tam ju potrebujeme načerpať, ale ako sa píše v 25. hlave Matúšovho evanjelia, budeme súdení predovšetkým podľa našich skutkov lásky. Nech sú aj tohtoročné Vianoce, ktoré prežívame vo zvláštnej atmosfére, zdrojom Pravdy, Dobra, Svetla a Radosti pre náš život. Osobný, rodinný i spoločenský. Nech sme otvorení pre Ježiša a Jeho učenie nielen počas Vianoc,  počas návštev kostolov, ale počas celého života. Nech sa nám darí vytvoriť si každodenne priestor na modlitbu, čítanie Svätého písma, spytovanie svedomia i skutky lásky, a tak posilňovať svoju vieru, ktorá sa bude odrážať v celom našom živote, pretože nás nebudú usmerňovať, formovať a ovládať médiá, verejná mienka, okolie ani vnútorne prázdne osoby, ale budeme sa rozhodovať podľa vlastného uváženia, ktoré bude vychádzať z našej úprimnej, živej, žitej a hlbokej viery.

Na záver pripomínam aktuálne slová nemeckého protestantského teológa: „Keby sa Kristus aj tisíckrát narodil v Betleheme, ale nenarodil by sa v našich srdciach, naveky zahynieme.“ Prajem Vám radostné a požehnané vianočné sviatky a Božie požehnanie po celý nastávajúci rok 2021.

 

Ľudovít Košík

(Skalica, 2020)

1 komentár:

  1. Žijeme v časoch triedenia a čistenia, naša viera je tvrdo skúšaná... Obstojíme?

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.