- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31. januára 2021

Nedeľné slovo (109)

 

Pravá opora

Ak sa človek opiera o to, čo je menšie od neho, ľahko môže spadnúť. Ak na niečom takom založí svoj život, ľahko ho môže stratiť. Dostatočnú pevnosť má iba to, čo nás presahuje. Jedinou bezpečnou oporou človeka je Boh.

Prečo by sme mali byť závislí na veciach tohto sveta?! Boli sme predsa stvorení nato, aby sme vzpriamene kráčali, pozdvihujúc svoj zrak a svojho ducha k nebesiam, k nášmu Stvoriteľovi.


Usilujme sa dostať k opaku svojich zlých náklonností, aby nás nestiahli do prázdnoty. Uznajme svoju objektívnu závislosť na Bohu a budeme oslobodení od ostatných závislostí.

Z myšlienok blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej: „Nedbajte na pochvaly, ktorých sa vám dostáva, dvíhajte svoje srdcia k Bohu, odovzdávajte mu česť všetkých svojich skutkov.“

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (108)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.