- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. februára 2021

Kultúra a náboženstvo

 

ZÁPISNÍK (6/2021)

Veľké kultúrne hodnoty – krása, vznešenosť, mravnosť – vznikajú v spojení s pozitívnou vôľou milovať a spájať, vytvárať jednotu. Aj umenie, každý tvorivý čin, potrebuje nejakú oporu, potrebuje pevný bod, bod stretnutia a zjednotenia. Nestačí popierať, ale ani zhromažďovať, vystavovať, kalkulovať – to je všetko málo. Kultúra, ktorá stojí na negativizme, vzdore alebo opovrhovaní hodnotami minulosti, je vždy malá, nízka, hanebná.

::

Kultúrny človek má svoju vieru – vieru spoločenstva, ku ktorému patrí, má vlasť, predkov a úctu k nim. Vie, na čom stojí. Pracuje rozvážne a cieľavedome, zároveň s pokorou, dobrovoľne sa podriaďuje nemenným zákonom života a smrti. Je slobodný, plniac Božiu vôľu, pretože sloboda je niečo vnútorné: „Každý má toľko slobody, koľko si jej dokáže vziať svojím tvorivým činom. Niet slobodných a otrockých dôb, sú len doby veľké a malé: veľké dokážu posvätiť nutnosť a vykúpiť život, malé premrhávajú možnosti života a rozbíjajú umelecké formy. V medziach najužších a najtesnejších konvencií veľké doby dokážu vytvoriť bohaté a hutné diela, no malé doby si nedokážu poradiť ani s najširšou slobodou: všetko, čo dokážu, je, že sa v nej udusia“ (František Xaver Šalda: O umení, kultúre a spoločnosti).

::

Veľké doby spájajú práva s povinnosťami a slobodu so zodpovednosťou. V takomto svetle byť veľkým znamená dobrovoľne slúžiť dobrej veci, s vedomím, že etické hodnoty sa musia opakovane prežívať a prebojúvať. Veľkí ľudia to vždy tak chápali. V živote nejde o blahobyt, pohodlie a napĺňanie chvíľkových túžob; záleží na inom – život je zápas o večnosť a spásu duše.

::

Napokon treba zdôrazniť, že kultúra starých veľkých epoch mala oporu v náboženstve. Náboženstvo dávalo kritériá každej ľudskej činnosti, bolo rámcom a normou, ktorej sa podriaďovali všetky kultúrne aktivity. Náboženstvo zjednocovalo, dávalo cieľ každému jednotlivcovi aj celému spoločenstvu. Život bol takto posväcovaný nadosobnými a nadčasovými hodnotami.

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (5/2021)

::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.