- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. februára 2021

Nedeľné slovo (112)

 

Život je dar

Každý by mal byť v prvom rade sám sebou. Sám sebou s inými, sám sebou s Bohom. Každá ľudská osoba je jedinečná: nezameniteľný originál, s osobitnými vlohami a poslaním, odtlačok Božej mysle.

Dobré vzory sú potrebné a prospešné, ale nevzťahuje sa to na bezduché napodobňovanie. Človek má rozvíjať vlastné talenty – a tak pomáhať sebe i druhým – nesebecky, zodpovedne, uvážlivo.

Život je zaujímavý aj vďaka rozmanitosti našich pováh, názorov, spôsobov. Život je krásny a hodnotný dar. Sme tu nato, aby sme žili a rozvíjali sa až k hraniciam svojich možností.

Rozvoj a rast v duchovnom zmysle je spojený s obetou. Náš Pán Ježiš Kristus hovorí: „Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho“ (Mk 8, 35).

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (111)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.