- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. februára 2021

Výzva katolíckym kňazom na Slovensku

 

Milí duchovní otcovia, kňazi pôsobiaci v Slovenskej republike!

Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno, Pane, Ty vieš že Ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky.“ Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa mám rád.“ Ježiš mu odpovedal: „Pas moje ovce!“ Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“ a povedal mu: „Pane, Ty vieš všetko, Ty dobre vieš, že Ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ (Jn 21,15–17)


Pápežský legát Tretieho Eucharistického kongresu na Slovensku, kardinál Jozef Tomko, na stretnutí s biskupmi a veriacimi v roku 2005 povedal: „Našiel som na Slovensku umlčanú Cirkev.“ Dnes, v roku 2021, je na Slovensku Cirkev nielen umlčaná, ale aj ponižovaná a zbavená svojho základného poslania učiť, ohlasovať a vysluhovať sviatosti. Božie chrámy sú už mesiac zatvorené a Kristus uväznený v Bohostánkoch kostolov za zamknutými dverami. Niečo podobné história nepamätá.

Aliancia za nedeľu – Slovensko, o. z., ako občianske združenie pôsobiace na Slovensku už tri desaťročia, obhajuje kresťanské zásady, učenie Cirkvi, pričom vychádza z pravého učenia a Evanjelia nášho Pána Ježiša Krista, touto otvorenou výzvou povzbudzuje a vyzýva všetkých katolíckych kňazov, aby si začali plniť svoje poslanie a pastierske povinnosti, ktoré im boli zverené vkladaním rúk a ktoré prijali od Božieho Syna, nášho Pána Ježiša Krista už pred vyše 2000 rokmi.

Dnes viac než kedykoľvek predtým, milí naši kňazi, je dôležitý váš osobný postoj. Podľa dostupných informácií a zdrojov v okolitých štátoch nie sú také prísne zákazy týkajúce sa slávenia svätých omší. Prečo práve na Slovensku sú naše chrámy už viac ako mesiac zatvorené a Cirkev je takýmto spôsobom umlčaná a ponižovaná?

Chápeme, že nariadenia vlády a hlavného hygienika SR sú v tomto ohľade viac než prísne, no zároveň veríme, že pre spoločnosť prospešné. Avšak vo výrobných závodoch, rovnako aj v nákupných potravinových centrách sú denne desiatky tisíc pracujúcich a zákazníkov. Dodržiavajú sa prísne hygienické nariadenia, o automatickej zodpovednosti samotných občanov netreba ani diskutovať. Rovnaké, ba ešte prísnejšie opatrenia boli dodržiavané aj v našich kostoloch.

Ako katolícki laici vás žiadame a prosíme, začnite žiadať spoločne s našou podporou otvorenie Božích chrámov! Začnite sa pýtať svojej cirkevnej hierarchie, či takýto dlhodobý stav Božiemu ľudu vyhovuje, či je v zhode nielen s Božím učením, ale aj s Ústavou SR, ktorá garantuje autonómiu Cirkvi Zmluvou so Svätou stolicou a rovnako aj Listinou základných ľudských práv a náboženských slobôd. Ak vám to umožnené nebude, mali by ste hľadať iné vhodné formy vysluhovania sviatostí veriacim a nie ich nechať zomierať bez možnosti prijať viatikum. Prípadne treba vyjsť pred chrámy, do ulíc, do parkov a vysluhovať sviatosti tam. Blíži sa jar, na verejných priestranstvách sa dajú dodržiavať vzdialenosti medzi veriacimi, tam by sa dali slúžiť Božiemu ľudu sväté omše, vysluhovať sviatosti zmierenia a podávať Eucharistia, aj kropiť ľud svätenou vodou.

Držte sa Písma a Tradície našej spoločnej viery. Boli ste Bohom povolaní, tak si začnite plniť svoje poslanie a povinnosti voči Bohu a dožadujte sa týchto práv daných nám od Boha. Pán Ježiš vám to vraví cez Písmo neustále. Sme si vedomí ťažkej situácie v našej spoločnosti i v celom svete, ale ten kto verí, kto má vieru v Trojjediného Boha, ten vie, že ho Boh ochráni svojou mocou, vlas na hlave sa mu neskriví.

Nepodliehajte novodobým liberálnym a dokonca libertariánskym prúdom uprostred Katolíckej cirkvi, Slovensko nevynímajúc. Aj liberálny kňaz je len človek, treba sa za jeho obrátenie a uzdravenie pomodliť. Už svätý Ján Pavol II. nám pri svojej návšteve Slovenska povedal: Nebojte sa! On už vtedy vedel, že Slovensko bude zohrávať dôležitú úlohu pri evanjelizácii Európy a sveta. Začnite plniť Božiu vôľu, nie vôľu samozvaných vykladačov svetových udalostí. „Boha treba viac počúvať ako ľudí“ (Sk 5, 29). Šírte Božie slovo nielen spoza klávesnice či kamery, šírte Božie slovo osobne medzi ľuďmi, ktorí potrebujú cítiť Cirkevné spoločenstvo. Ako sa správne vyjadril jeden z vás:

„Je čas dožadovať sa skutočnej účasti na svätej omši a neuspokojiť sa s videom! Viera sa z ľudí čoskoro úplne vytratí a môže nás tu ktokoľvek presviedčať o opaku, že o kostole a omši to nie je. Je! Pre mňa to je o reálnom dotyku s Eucharistiou. Ak mám umrieť len preto, že som sa nakazil od niekoho na svätej omši, tak umriem. Ale nechcem umrieť za zatvorenou bránou ako dáky vystrašený výrobca videoprojekcií.“

Vám bolo zverené stádo. Vám bola zverená starostlivosť o Boží ľud a o dušu človeka. Vy všetci ste zodpovední. Ani jeden z vás sa nevyhne na konci svojho života otázke: „A čo si urobil pre záchranu a spásu môjho vyvoleného stáda?“ Preto ešte raz, NEBOJTE SA, odmena vás čaká u nášho nebeského Otca, aj keď nie tu na zemi. A tí, ktorí zradia, tí, ktorí sa boja, tí, ktorí sa budú všemocne vykrúcať, tí budú spravodlivo „odmenení“.

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ Takúto veľkú moc dáva Ježiš svojim apoštolom. „Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze, ani kapsu na cestu si neberte, ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm“ (Mt 10, 7–10).

Prosme preto Všemohúceho Boha o odpustenie našich hriechov, znesväcovania a svätokrádeží v samom srdci Katolíckej cirkvi a konajme odprosujúce pobožnosti za návrat do Božích chrámov. A Pán sa nad nami určite zmiluje, lebo On veľkodušne odpúšťa.

 

Anton Čulen, predseda Aliancie za nedeľu – Slovensko, o. z.

Miroslav Šuňal, podpredseda AZN, predseda Organizácie na ochranu slovenskej štátnosti

 

K výzve sa pridávajú ďalší: alianciazanedelu.sk

8 komentárov:

 1. Anonymný5.2.21

  Akí ľudia nám tu vládnu, mnohí sa vydávajú za kresťanov, keď sa nemôžeme zúčastňovať ani v malých množstvách vo veľkých katedrálach zúčastňovať na bohoslužbách. Už sme boli bez možnosti osobnej účasti cez Vianoce, Veľkú noc a iné veľké sviatky a mnoho nedelí. Biskupi po celom svete prisluhujú týmto zákazom a protikresťanským nariadeniam. Vďaka aspoň za prihlásenie sa k statočným veriacim, ktorí si veľké problémy súčasnosti uvedomujú a sú ochotní ich aj vyjadriť od biskupov Oroscha a Sokola. Ľudovít

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Podporujem túto výzvu. Vnímam ju v prvom rade ako pokornú prosbu, potom ako apel na pokánie, nasmerovaný do nášho vnútra a do našich radov – nikto z veriacich nie je vyňatý, nikto by sa nemal tváriť, že sa ho to netýka.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Karol Dučák6.2.21

  Napísal som Konferencii biskupov Slovenska. Pôvodne som chcel text zverejniť aj cez PriestorNet, ale pre pokoj v rodine som to neurobil. Viacerí moji príbuzní mi totiž naznačili, že im prekáža moje radikálne angažovanie sa, tak som si povedal, že menej je niekedy viac. Ale nedá mi neuverejniť aspoň minimálnu časť textu:
  „Všetky uvedené skutočnosti vrhajú veľmi zlé svetlo na súčasnú vakcináciu proti COVID-19 i na celú Katolícku cirkev a pred takýmito faktami už nemožno strkať hlavu do piesku. Aspoň ja to robiť určite nehodlám. Nemôžem a nehodlám mlčať pri pohľade na zatvorené kostoly. Nemôžem a nehodlám mlčať pri pohľade na podzemnú Katolícku cirkev na Slovensku, ktorá pol roka pulzuje normálnym životom, ale pol roka je „vypnutá“. Veď sa pomaly dostávame do takej situácie, ako čínski katolíci (!) Zmocňuje sa ma stav dezilúzie. Paradoxne – bol som to ja, kto verejne obhajoval Druhý vatikánsky koncil, pokoncilovú Katolícku cirkev i liturgickú obnovu. V súčasnosti však podlieham dezilúzii, sklamaniu, stupňujúcemu sa rozčarovaniu. Dokedy bude Katolícka cirkev ustupovať svetu?! Dokedy budeme skláňať hlavy?! Predchodcovia našich súčasných biskupov sa po nástupe totalitného režimu v roku 1948 stali mučeníkmi, pretože nechceli kolaborovať s ateistickým režimom. Budú kolaborovať naši dnešní biskupi? Na čo sa máme my, veriaci katolíci, pripraviť? Prosím Boha a všetkých, ktorí čítajú tieto riadky o odpustenie, že musím vykričať do sveta veci, ktoré drásajú moje blčiace katolícke srdce, pretože ak budem mlčať, budú kričať kamene.“

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Krátky päťminútový, ale obsahovo silný príhovor Jána Baránka o tom, že ako kresťania dnes nemôžeme mlčať:

  https://www.youtube.com/watch?v=m6NpDa24Oxc

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Karol Dučák17.2.21

  Aj slovenskí biskupi sa prebúdzajú: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210216030&fbclid=IwAR1lx80DV-pS_xfgsh_gNceRlX8SEYBF02kdpvS8CPsxmVCFOn4A26pIhew#.YCvLLNMNn9I.facebook

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Mám z toho listu – prosbopisu zmiešané pocity. Podobné ako jeden z diskutujúcich na internete, ktorého si tu dovolím citovať:

   „Pastier sa neobracia s pokorou na vlka, aby mu dovolil pásť ovce. Nič podobné si neviem predstaviť za života pána kardinála Korca. A keby sa k Matovičovi prihovoril svojím hromovým hlasom biskup Baláž, sklopil by oči alebo by sa pobral kade ľahšie.“

   Odstrániť
  2. Karol Dučák21.2.21

   Pán Maršálek, tiež mám z toho listu zmiešané pocity. Ako keby naši biskupi chceli povedať: "To nie my, ale naši veriaci sa búria. My chceme byť s každým zadobre."

   Odstrániť
 6. Anonymný18.2.21

  Pastieri zvyknutí na svoje výsady a poklony, ktorú im ľudia dávali, zabudli, že doba je iná, zmenila sa spoločnosť a žiaľ aj Cirkev a oni by chceli aby chudobní ich živili a oni podporujú mocných a bohatých. Jednako my chudobní už nemáme väčšinou z čoho a bohatí majú iné priority a je tu proticirkevný boj. Obávam sa, že jeho úspechy potvrdí aj sčítanie ľudí, ktorého sa dotýka ich ďalšie čudné vyhlásenie. Teraz sa spamätávajú, keď súhlasili so zmenou financovania cirkví a teraz, keď vidia, že sčítanie pomôže druhej strane, s ktorou sa pred pár mesiacmi dohodli apelujú na ľudí. Nemôžu ani z kostolov, ich média sú chabé a čudné, prezentujú sa tam ľudia väčšinou bez prirodzenej autority a dôvery ľudí. Navyše to nemôžu povedať ani v kostoloch, lebo tam už dva mesiace nemôžeme prísť ani pre požehnanie, prijať sviatosti, či na bohoslužbu. Keby nemuseli vysielať šport je otázka či by dovolili aj tie internetové, ktoré v podstate nič neriešia, len nám napomáhajú k osobnej modlitbe a vzťahu s Bohom, pretože sviatosti možno prijať len osobne, to sa zmeniť nedá tak ako mnohé už v Cirkvi zmenili a ono to jednoducho nefunguje. Cirkev založil Ježiš Kristus a dal jej princípy fungovania a tak ako nemôžu fungovať tie ľudské cirkvičky, nemôže fungovať a dnes to vidíme aj v praxi u nás Cirkev, ktorú si ľudia prispôsobia sebe. Ale to už som prišiel priďaleko. Ale to vyjadruje hĺbku problému. Problémy nás prerástli a my nevieme čo s nimi, a čo je horšie nevedia to ani tí čo sú zodpovední za súčasný stav. Čosi by aj chceli, ale nemôžu a vidia sami, ak to chcú vidieť i keď si to nepripúšťajú, že ľudia volia tak ako volia a žijú tak ako žijú a ich hlas ich málo zaujíma. Ešte nás je malá hŕstka, ktorú to trápi, lebo to bude mať tvrdé následky nielen pre Cirkev, ale aj pre sveta a pre nás. Ľudovít

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.