- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. marca 2021

Otvorený list členom Konferencie biskupov Slovenska

 

Karol Dučák
Vážení členovia Konferencie biskupov Slovenska,

v tejto ťažkej dobe radikálneho obmedzenia náboženskej slobody na Slovensku sa ako katolícky laik so všetkou povinnou úctou a pokorou obraciam na Vás s návrhom, ktorý by mohol pomôcť zmierniť hlad veriacich katolíkov po sviatosti pokánia a Najsvätejšej Eucharistii, spôsobený drastickým obmedzením účasti veriacich na verejnom slávení svätých omší v našich katolíckych chrámoch a možností prijímania sviatostí veriacimi. Znovu, aj v tomto roku, hrozí, že kostoly ostanú prázdne a veriaci nebudú mať možnosť masovo pristupovať k sviatostiam.

Tretie cirkevné prikázanie ukladá katolíkom povinnosť: „Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.“

Súčasná situácia Katolíckej cirkvi však neumožňuje veriacim splniť túto povinnosť, keďže nie je možné hromadne spovedať veriacich a umožniť im vo Veľkonočnom období zúčastniť sa verejného slávenia svätej omše. V tejto situácii však Katolícka cirkev môže pristúpiť k mimoriadnym opatreniam a využiť možnosť generálnej absolúcie. Ako uvádza aktuálne platný Katechizmus Katolíckej cirkvi aj Kódex kánonického práva, vo výnimočných prípadoch je možná na základe povolenia diecéznych biskupov všeobecná spoveď a všeobecné rozhrešenie bez nutnosti individuálnych a úplných svätých spovedí jednotlivých veriacich (porov. KKC, 1483; KKP, kán. 962, § 1; KKP, kán. 961, § 2).

Aj koncom roka 2020 sa talianski biskupi na konferencii v Trivente rozhodli pre použitie formy všeobecného rozhrešenia bez individuálnej ušnej spovede jednotlivých veriacich v čase od 16. decembra 2020 do 6. januára 2021. Talianski biskupi sa pri tomto rozhodnutí inšpirovali marcovou nótou Apoštolskej penitenciárie – vatikánskeho úradu pre dohľad nad sviatosťou zmierenia, ktorá v súčasnej situácii obmedzenia prístupu k sviatostiam pripúšťa opodstatnenosť všeobecného rozhrešenia.

Keďže v súčasnej dobe ide na Slovensku o podobný mimoriadny prípad naliehavej nutnosti, výnimočne si dovoľujem pri všetkej úctivosti a pokore navrhnúť Konferencii biskupov Slovenska výnimočne uplatniť v našich diecézach formu generálnej absolúcie a umožniť tak veriacim pristupovanie k svätému prijímaniu, jednak počas svätých omší v minimálnych počtoch, ale aj mimo svätých omší, či už individuálne alebo v skupinách. Prakticky by to bolo možné organizovať v katolíckych chrámoch, prípadne vo farských záhradách, v prírode, alebo v izolovaných objektoch s tým, že by veriaci prísne dodržiavali zásadu ROR (rúško-odstup-ruky).

Vážení členovia Konferencie biskupov Slovenska, so všetkou úctou a pokorou Vás žiadam, aby ste v úsilí umožniť veriacim plniť tretie cirkevné prikázanie urobili všetko, čo je vo vašich silách a možnostiach. Taktiež vás zdvorile žiadam vytrvať v úsilí o zrušenie zákazu verejného slávenia svätých omší, ktorý je neprimeraným obmedzením náboženskej slobody obyvateľov SR. V niektorých krajinách – ako je všeobecne známe– už súdy vyhlásili zásahy štátnej moci do náboženskej slobody veriacich za nezákonné a neprimerané. Slúži ku cti generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky Marošovi Žilinkovi, že prejavil pochopenie aj pre oprávnené požiadavky veriacich a podal dňa 23. marca 2021 na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade uznesenia vlády SR, ktorým opakovane predlžovala núdzový stav do 28. apríla 2021, s Ústavou Slovenskej republiky. Ako uvádza Generálna prokuratúra SR, „podľa názoru generálneho prokurátora zákaz pohybu a pobytu implicitne zasahuje aj do výkonu ďalších základných práv a slobôd občanov garantovaných Ústavou Slovenskej republiky, ako je napríklad vlastnícke právo (obmedzenie práva užívať majetok v inom okrese), sloboda náboženského vyznania (obmedzenie účasti na bohoslužbách, náboženských úkonoch, obradoch a vyučovaní), právo slobodného združovania (výkon práva združovania sa za účelom športovej činnosti alebo inej záujmovej činnosti občanov), právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť (zatvorenie prevádzok reštaurácií, obchodov).Generálny prokurátor zastáva názor, že v núdzovom stave by mal byť primeraný rozsah obmedzení aj týchto základných práv a slobôd ustanovený v rozhodnutí vlády Slovenskej republiky“.

Je potrebné, aby ste využili všetky možnosti, ktoré sa v súčasnej dobe ponúkajú a postavili sa na čelo veriacich v obrane pravdy, slobody a práv kresťanov. Závisí predovšetkým od vás, či budú môcť veriaci v tomto roku plniť tretie cirkevné prikázanie a získať nielen telesný, ale aj tak prepotrebný duchovný pokrm.

 

S pozdravom a úctou

Karol Dučák, katolícky žurnalista a spisovateľ

 

Na vedomie:

Sme, Pravda, Aktuality.sk, Hlavné správy, PriestorNet, Katolícke noviny, Rádio Lumen, Generálna prokuratúra SR

14 komentárov:

 1. Pán Dučák, váš otvorený list vnímam ako prejav úprimného, opravdivého záujmu o riešenie situácie, hľadanie východiska.
  Osobne považujem za správne vzoprieť sa nezmyselným, protiústavným reštrikciám zo strany štátnej moci. Ústupky povedú len a len k zhoršeniu situácie.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Denník Štandard publikoval článok Antona Chromíka „Cirkev bude mať len to, čo si vyvzdoruje“. Píše sa v ňom, že Cirkev má v dnešnej situácii tri možnosti: nenásilný verejný odpor voči zákazu bohoslužieb, presun bohoslužieb do „katakomb“ alebo faktické akceptovanie zákazu verejných bohoslužieb:

  „Stret so štátnou mocou vyzerá byť nevyhnutný, minimálne nevyhnutné bude rozhodnutie tento zápas podstúpiť. Hovorí sa, že vojne sa nevyhne ten, kto vojnu odmieta, ale ten, kto sa na vojnu pripraví. Bohužiaľ, politici zneužili, že cirkvi učia ľudí byť aj dobrými občanmi a poslúchať štátne autority pri opatreniach. V ich očiach bolo toto podriaďovanie sa príkazom vnímané ako slabosť. Nenásilný tichý odpor cirkvi de facto už začal prehliadaním zákazu vychádzania kvôli spovedi a rozdávaniu svätého prijímania u mnohých kňazov, ktorí sa netaja, že sú ľuďom k dispozícii. (...)
  Cirkev bude mať len to, čo si vyvzdoruje. Veriaci si nikdy nepýtali súhlas od cisára na nedeľné omše v prvých storočiach. Ani by ho nikdy nedostali. Legitimitu toho, že pôjdu na bohoslužby, budú musieť veriaci hľadať inde ako v štátnych predpisoch. Budú ju musieť vidieť v Bohu, ktorý ich priťahuje a pozýva a ktorého je potrebné počúvať viac ako ľudí. (...)
  Tento čas neporiadku preoseje veriacich ako vejačka.“

  Odporúčam prečítať si celý článok:

  https://dennikstandard.sk/52765/cirkev-bude-mat-len-to-co-si-vyvzdoruje/

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Karol Dučák30.3.21

   Pán Maršálek, prečítal som si ten zaujímavý príspevok Antona Chromíka a nemôžem sa zbaviť obáv, že katolíci na Slovensku naozaj budú musieť zísť do „katakomb“.

   Odstrániť
 3. Anonymný30.3.21

  Vďaka za názory. Aj autorovi aj diskutujúcim. Situácia je zložitá a východisko nie je jednoduché. Treba ho hľadať v pokore a v modlitbe. Ono iste je aj keď to nemožno zjednodušiť na to, aby sme si urobili radosť z niečoho iného, aj keď prebúdzajúca sa jarná príroda nám prispeje k tomu že budeme vzniknutú neľahkú situáciu prežívať ľahšie. Som vďačný, že platí dišpenz od účasti na bohoslužbách, lebo naozaj nie sú možné. V mojej kompetencií kresťana asi nie je možné súčasnú situáciu riešiť inak ako sledovaním bohoslužieb v médiách a osobným kresťanským životom. Situáciu nie je možné ignorovať pandémia je tu, možno hovoriť o jej príčinách a účinkoch. Ale o opatreniach musia rozhodnúť zodpovední. Tými sú štátni a cirkevní predstavitelia. Vláda a poslanci, ktorej členmi sú viacerí za kresťanov sa vydávajúci ľudia rozhodla pre kresťanov tvrdým zákazom akéhokoľvek verejného stretávania sa v kostoloch. Majú títo ľudia svedomie a zodpovednosť? Biskupi doteraz išli tejto čudnej vláde po ruke ako jediný, búrili sa odbory, opozícia, ľudia ale biskupi mlčali až tlak podpisových aktivít a nespokojnosti nás kresťanov so súčasným stavom ako aj autora tejto výzvy prinútil biskupov niečo urobiť. Neviem aké účinky to prinesie, zdá sa že aj pandemická situácia sa zlepšuje a snáď budú aj v obmedzenom režime nejaké bohoslužby malých skupiniek dovolené. Ale na ťahu sú biskupi, ktorí by mali nájsť odvahu nazvať veci pravými menami a v súčasnej situácií povedať jasné postoje aj k tomu kto je v spoločnosti za čo zodpovední aj k výkonu verejných funkcionárov. Ak ich máme na takej morálnej úrovni, ktosi je za to zodpovední. Voliči ale tí sa rozhodujú na základe niečoho a k čomu ich vedie Cirkev? To že ju nepočúvajú je iná vec, ale keď mlčia a správajú sa alibisticky, reagujú až na silný tlak aj to len veľmi mierne a opatrne je choré. Vďaka za statočné postoje. Ľudovít

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Zo strany polície dochádza k zatváraniu kostolov a znemožňovaniu súkromnej modlitby v týchto priestoroch... Opakovane však vidím rady ľudí pred „testovacími centrami“, alebo tlačenicu v hociktorom supermarkete.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Anonymný30.3.21

  Potreba boja dobra proti zlu bola vždy potrebná a jasná. Potom bol do tohto vznesený zmätok aj v spoločnosti aj v Cirkvi. V záujme slobody je možné čokoľvek zákony dovoľujú aj to čo je v rozpore z morálkou a postupne to narastá a zložky, ktoré by mali bojovať proti nešvárom sa zameriavajú na boj proti porušovateľom "zákonov" a tie sú často na strane mocných a bohatých nie na strane skutočnej spravodlivosti. V časoch komunizmu sme to zažili a pravdepodobne si to ešte zažijeme ešte v tvrdšej forme, ak sa neprispôsobíme bezhodnotovému svetu, než sa sám zničí. Čo by mala spoločnosť a jej predstavitelia aj cirkevní predstavitelia odmeňovať to postihujú. Ale ktosi tu seje búrku a vietor a väčšina to podporuje lebo jej to vyhovuje. V dobe chaosu sa naozaj dobre kradne, podvádza, ale vedie k zničeniu. Ľudovít

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Dúfam, že nebudem zle pochopený: chcem povedať, že boj je nevyhnutný, ak len nechceme byť ako veriaci celkom znemožnení a zadupaní do zeme. Mám na mysli pravdaže boj nenásilný, vedený duchovnými zbraňami, ale aj primeranými formami občianskeho odporu. Nemožno sa vyhovárať na pandémiu – stačí porovnanie s okolitými štátmi, reštrikcie v oblasti náboženského života sú u nás najprísnejšie (v súvise s tým je zarážajúce, že vo vládnej koalícii aj priamo vo vláde sú ľudia označovaní za kresťanov!).

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Anonymný30.3.21

  Vďaka za odpoveď a názor pán Maršálek, určite nám treba bojovať za naše prirodzené práva. Len si myslím, že bojovať by mali predovšetkým tí, ktorí sú zodpovední z titulov funkcie, a ešte aj to, že zodpovedným konaním by sa malo predchádzať tomu aby k bojom nemuselo prichádzať. Napríklad tým, že kresťania budú konať ako to vyplýva z učenia a príkladu Ježiša Krista a nie len zneužívať kresťanov pre dosahovanie svojich prízemných cieľov a už nie protikresťanských. Náš život a konanie by mal byť predovšetkým svedectvom. A myslím že už aj to, že máme tento priestornet na vyjadrenie svojho kresťanského postoja v ktorom nám ide o Pravdu, Spravodlivosť, Dobro, Lásku, Krásu... je prejavom statočnosti a boja o tieto hodnoty. S vďačnosťou a úctou. Ľudovít

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Karol Dučák31.3.21

  Ťažko tomu dokážem uveriť! Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Poslanci NR SR schválili možnosť konania bohoslužieb v exteriéri! To, za čo som tak dlho bojoval, dostalo reálne kontúry. Bohu vďaka! https://www.zurnalplus.sk/?p=2039&fbclid=IwAR2bcwmvkZQAd70wCoeqEKeht_8TjQ1WKDD7x2xT3gncY2eU60yTFDwKKKI

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Áno, veci sa trochu hýbu. Biskupi úspešne zabojovali za zlegalizovanie možnosti individuálnej návštevy kostola (modlitba, spoveď, sväté prijímanie). V parlamente prešiel návrh poslanca Tarabu (Život – národná strana), ide o výzvu vláde, aby povolila na Veľkú noc bohoslužby vo vonkajších priestoroch, ale nateraz sa nezdá, že by vláda túto výzvu akceptovala.

   Odstrániť
 9. Biedne udavačské duše sa realizujú. Podľa slov hovorcu KBS „opakovane sa stávalo, že si niekto odsledoval a nafotil ľudí, ako vstúpili do kostola, a následne zavolal políciu a tá donútila farára zatvoriť, lebo návšteva chrámu nebola vo výnimkách“.

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Informácia z jednej farnosti. Tamojší kňaz si zodpovedne plní svoje kňazské poslanie, neodmieta ľudí, ktorí sa chcú vyspovedať, nevyháňa ich z kostola, počas dňa i počas bohoslužieb je kostol otvorený. Tí, ktorí chcú, prídu na omšu... Pravdaže, aj tam sa našla biedna udavačská duša, a tak vo štvrtok na „miesto činu“ dorazila polícia – prišla neskoro, už bolo po omši... Neviem, aké to bude mať pokračovanie, ale kladiem si otázky. Čo by sa stalo, keby polícia prišla skôr? Rozohnala by prítomných slzotvorným plynom? Odviedla by kňaza spred oltára v putách?

  OdpovedaťOdstrániť
 11. Karol Dučák16.4.21

  Tak toto je sila: https://blog.hlavnespravy.sk/26530/bozia-cest-posliapana-autorita-biskupov-zlomena-alebo-ked-sa-vyjednava-s-diablom/.

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.