- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. marca 2021

Pravda a milosrdenstvo

 

Kristína Ondrkálová
„Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Jn 8, 32)

Koľko slov sa v minulosti, ale aj v súčasnosti v mene pravdy vyslovilo a popísalo! Často paradoxne za cenu malých či aj veľkých klamstiev. Koľko „spravodlivých vojen“ sa v mene pravdy viedlo, koľko deštruktívnych ideológií zvíťazilo v mene pravdy, v záujme dosiahnutia krátkozrakých politických i mocenských ašpirácií, ambícií a sebeckých cieľov.

Myšlienky produkujú slová, vyslovené slová pohýnajú k postojom a postoje by mali viesť k zodpovedným činom. S vekom nie vždy rastie múdrosť a schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje slová, postoje a činy. Ježiš Kristus učí, že dobro aj zlo vychádza z vnútra, z ľudského srdca –  je to zaznamenané na mnohých miestach v Biblii: „Zvnútra, totiž z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť“  (Mk 7, 20–21). „Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa“ (Lk 6, 45).

Ak teda chceme poznať pravdu, skúmajme, aké činy nasledujú za slovami. Buďme realisti, nie pesimisti či oportunisti, a v každodennosti sa učme od Ježiša, ako byť viac ľudským než  tvrdým. On o sebe vyhlásil, že je cesta, pravda a život, čo nedemonštroval nejakými prázdnymi či zhadzujúcimi rečami na účet druhých, ale za jeho slovami nasledovali skutky milosrdnej lásky a obeta vlastného života.

Slová hýbu, ale príklady tiahnu. Buďme ľuďmi viery, nádeje a skutočnej lásky, buďme milosrdní.

 

Kristína Ondrkálová

::

Prečítajte si: Vytrvalosť. Potrebujeme Boha?

::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

2 komentáre:

  1. Všetko sa dá zneužiť, prekrútiť, ale nie nadlho. Aj lož prezlečená za pravdu raz bude musieť ukázať tvár.

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Anonymný12.3.21

    Zdá sa mi, že zažívame infláciu slova a skutkov si nikto nevšíma, niektorí si robia nárok na služby od iných úplne automaticky, bez kompenzácie čo vedie k vytváraniu čudným závislostiam, vyhoreniam, vyčerpaniu a k strate zmyslu života. Pravda Kristova vždy zvíťazí a oslobodí človeka. Ale treba odmietnuť lož a označiť ju, keď je to potrebné a keď sa mieša do poloprávd a demagógií. Ľudovít

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.