- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. apríla 2021

Božie a ľudské cesty

 

Vlado Gregor
Stále viac toho nechápeme a nevieme, ale o to radšej mudrujeme a brbleme...

Súčasná zložitá situácia bezpochyby spôsobuje stratu viery. Napriek tomu verím, spolu s Leibnizom, že tento svet je najlepším zo všetkých možných svetov. Ak by to tak nebolo, ako by mohol byť Boh dobrý? Je to isto zložité pochopiť, zvlášť pre nevinne a na prvý aj druhý pohľad bezúčelne trpiacich, ale bez viery v Božiu dobrotu stráca zmysel akákoľvek viera.

Je zaujímavé, že hoci Ježiš kritizoval vtedajšie formálne náboženské zvyklosti, falošnosť a prospechárstvo náboženských predstaviteľov, nikdy nezapochyboval o tom, že Boh je dobrý, dokonca je naším dobrým oteckom. Pretože „abba“ nie je len otec, ale doslova otecko. Jeden  z praotcov ateizmu gróf Voltaire sa takejto viere vysmieval – inšpirovali ho vtedy k tomu udalosti v Lisabone, kde pri zemetrasení zahynulo množstvo ľudí, zvlášť v zrútených kostoloch, pretože sa to stalo v nedeľu. Typické pre týchto vzdelaných mudrlantov je aj pohŕdanie tzv. ľudovou zbožnosťou, dôverou a úctou k tomu, čo nás presahuje.

Čím sme starší, tým zažívame viac úrazov, chorôb a neistoty, ale vzhľadom na vek a zažité dobré veci sa tým možno až tak veľmi netrápime. To je pochopiteľné, ale ťažko sa nám vníma a chápe, že deti a dospievajúci často berú smrť s ešte väčšou dôverou a oddanosťou do Božej vôle.

Je iste pre mňa aj pre mnohých tiež ťažké pochopiť povedzme zmysel a prínos duševných chorôb a stáročné správanie sa mnohých nábožných ľudí k takto postihnutým nešťastníkom. Je teda naozaj otázne vyčítať pochybovačom, agnostikom a či dokonca ateistom, že nedokážu pochopiť pre nás samozrejmú axiómu, že Božie cesty sú často nevyspytateľné, a to tak v osobnom, ako aj v náboženskom živote.

Máme sklon považovať Boha za akéhosi nepodareného experimentátora, ktorý nevníma ľudské nešťastie. Ak sledujeme napríklad vývin ľudských bytostí a osud neandertálskeho človeka, ktorého ľudskosť a citlivosť sú zrejmé, tak sú tieto otázky stále naliehavejšie. Mohol by som tých príkladov uvádzať veľa, ale napriek tomu mi život dáva lekcie, že všetko trápenie má zmysel, že z Božej ruky nás nič nevytrhne, že naozaj aj vlasy na hlave máme zrátané, a tak ako plešinu nemôžeme dávať Bohu za vinu, tak ani iné nedostatky, trápenia alebo podľa zjednodušeného pohľadu zbytočné komplikácie. Možno si myslíme, že všeličo by sme zariadili lepšie a úspešnejšie, ale nakoniec prichádzame na to, že v závere nám pomôže len modlitba, dôvera a pokorné srdce.

Viera je teda prospešná a my sme na ňu často odkázaní, ale nie sme povinní veriť tým, ktorí rozprávajú o stále väčšej skazenosti človeka. Základné historické fakty a doklady nám totiž hovoria o tom, že vojny boli krutejšie, choroby zabíjali viac a skôr a bezbrannosť človeka proti prírodným katastrofám bola fatálna a neporovnateľná s tým preklínaným dneškom. Už len pohľad na všadeprítomné hromozvody nás môže o tom presvedčiť.

Preto si budujme svoju vieru, ale na pevnejších základoch než to často predvádzame a nútime k tomu všetkých ostatných. My veríme v zmysel všetkého, aj utrpenia, pre konečný dobrý výsledok, ale nemôžeme sa až tak čudovať budhistickým ateistom a islamským fatalistom... Buďme radi, že sme, sťažujme sa, ale nenadávajme a nepreklínajme. Pretože sme tu vôbec nemuseli byť a ani ten nádherný vesmír a život okolo nás. Bez vďačnosti teda nebudeme spokojní nielen v citovom, ale ani v intelektuálnom svete a živote.

Bože, zmiluj sa nad nami, trápiacimi sa a nechápavými!

(12. 4. 2021)

 

Vlado Gregor

::

Rozhovor s autorom: Ježišov odkaz pretrvá

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.