- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. apríla 2021

Krása, bolesť, svetlo

 

Robert Hakala

Krása je posvätenie materiálneho. Krásou sa prenášame cez matériu, prekonávame ju, lepšie ju dokážeme spracovať v duši, zmysloch, srdci. Bolesť je stav, keď nemôžeme, respektíve nevieme prijať krásu do svojho vnútra, lebo sme zasiahnutí zlým, a to blokuje prijatie krásy.

Bolesť je obyčajne spájaná s nepríjemným zážitkom (skúsenosťou), ktorý si môžeme privodiť sami, alebo je vyvolaný niekým iným. Bolesť môže byť následkom nášho hriechu, ktorým dokážeme ubližovať. Bolesť je ako tieň, ktorý chce zakryť v duši krásu a vyplaviť na povrch všetko negatívne. Bolesťou sa však môžeme aj očistiť. Bolesť či utrpenie je dôležité na ceste k našej vnútornej kráse, k našej duševnej čistote.

Svetlo pomáha kráse, aby sme ju dokázali vnímať. Naproti tomu duchovná tma zakrýva svojou čerňou všetko, čo by malo byť spájané s krásou. Iba svetlo dokáže osvetliť a vyjaviť krásu.

Svetlo musí byť aj v nás, aby sme mali v duši miesto pre pravé Svetlo, ktorým je náš Pán Ježiš Kristus. „Kristus svetlo sveta“, jedine toto svetlo dokáže v nás rozvinúť krásu, ktorá je napojená na večnosť. Iba toto pravé svetlo osvecuje všetko, čo vnímame, pozorujeme a čo sa snažíme pochopiť.

Nikdy nedovoľme, aby toto svetlo v nás zhaslo, ale neustále sa usilujme o to, aby v nás horelo a osvecovalo nám cestu.

 

Robert Hakala

::

Prečítajte si: Začiatok a koniec (alebo naopak)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.