- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. apríla 2021

Začiatok a koniec (alebo naopak)

 

Robert Hakala

Vždy sa niečo začína a niečo sa končí. Môžeme povedať, že každý začiatok znamená koniec niečoho a každý koniec už predznamenáva začiatok niečoho iného. Tak je to aj s kalendárnym rokom. V poslednej  sekunde jeho konca sa nezadržateľne objaví prvá sekunda nového roka...

Začiatok a koniec sa nedajú definitívne od seba oddeliť. Mohli by sme však namietať, že napríklad smrť znamená koniec každého z nás. V istom zmysle áno, smrť znamená koniec nášho pozemského putovania, ale v okamihu smrti nastáva pre nás, kresťanov, znovuzrodenie a my pokračujeme v ďalšom živote, ktorý nám prisľúbil náš Pán Ježiš Kristus.

Neveriaci môžu namietať, že tomu nie je tak... Pre nich mám tiež dobrú správu – v okamihu smrti pokračuje ich život v ich deťoch, alebo aspoň v myšlienkach príbuzných, alebo v tých dobrých skutkoch, ktoré vykonali počas svojho pozemského putovania. Pretože to dobré, čo človek vykoná, nestratí sa v hlbinách vesmíru ani nezapadne prachom, ale zostáva naveky v srdciach ľudí, ktorí vlastne tiež čakajú na svoj koniec, aby sa posunuli na začiatok nového a nesmrteľného putovania.

Bože, daj, aby náš koniec na tejto zemi nebol naším absolútnym koncom, ale nech je to začiatok života, ktorý chceme prežiť v Tvojej blízkosti.

 

Robert Hakala

::

Prečítajte si: Samota a osamotenie

1 komentár:

  1. Ježiš hovorí: „Priznaj sa, že ťa hrob straší. Keď zatvoria za tebou náhrobný kameň, už ťa nebude. Neostane po tebe ani najmenšia stopa. Keď si pomyslíš, že raz nik nepríde na tvoj hrob, že skončíš nepoznaný a že nezostane z teba nič, vtedy ma stretneš.“

    (Z Krížovej cesty podľa Tomislava Ivančića)

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.