- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. apríla 2021

Na životnej ceste

 

Kristína Ondrkálová
„Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“
(Ef  5, 14)

Kristus vstal z mŕtvych aj tento rok a má človeka naozaj rád. Dobre vie, že sami od seba nie sme schopní k nemu prísť a milovať ho ako svojho Pána a Spasiteľa, tobôž hľadať jeho vôľu, jeho výsostné želania pre náš život. Preto posiela každý deň do nášho života svojho Ducha, Ducha Svätého, v podobe tichých dobrých myšlienok, hnutí, dobrej vôle, slov, skutkov, napomenutí, Božích navštívení či nepredvídateľných okolností, ktoré nás chcú konečne duchovne zobudiť.

V každej chvíli nového dňa to s nami nevzdáva... Posiela ľudí, ktorí neraz žijú vedľa mňa, aj úplne cudzích, ktorí niečo odo mňa potrebujú, chcú mi niečo povedať – oni sú v tej chvíli  Božou láskou, ktorá by sa rada  pretlačila aj do môjho otupeného srdca spôsobom, aby som si to konečne aj všimol.

A čo robím v takýchto svetlých momentoch dňa ja? Nepočúvam, ignorujem to, mávnem nad tým všetkým rukou, obídem, nepoviem nič, aj keď mi niečo vnútorne hovorí, že by som mal čosi veľmi konkrétne povedať, urobiť, milovať...

Nenechajme Krista čakať kdesi na priedomí nášho srdca, ale pozvime ho dnu. Dobíjať sa nasilu do nášho života, to nie je jeho štýl... No aby sa náhodou nestalo, že ho aj tento rok prehliadneme, obídeme a vlastne ani nespoznáme v tvárach, udalostiach a potrebách tých, ktorých na našej životnej ceste stretneme...

 

Kristína Ondrkálová

::

Odporúčané: Vytrvalosť. Potrebujeme Boha?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.