- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. júna 2021

Hra sa začala znova

 

„Za noci, kdy na ně prišla nuda, a to bylo každou noc, sklouzli hasiči po mosazných tyčích, uvedli v činnost tkáně čichového systému tohto Ohaře, pustili na dvůr strážnické krysy, někdy také kuřata a někdy koťata, která by stejně museli utopit a potom se sázeli, kterou kočku, kuře nebo krysu chytne Ohař první. Nechali zvířata volně pobíhat. Za tři vteřiny bylo po hře, krysa, kočka nebo kuře bylo chyceno v půli dvora, sevřeno v konejšivých tlapkách a z Ohařova čumáku vyjela dvanácticentrimetrová dutá ocelová jehla, aby vbodla kořisti silnou dávku morfia nebo prokainu. Mrtvolky potom naházeli do spalovací pece. Hra začala znovu,“ napísal americký prozaik Ray Bradbury vo svojom slávnom diele 451 stupňov Fahrenheita. (Uvádzam citát z českého vydania, ale medzičasom táto skvelá a múdra Bradburyho kniha, ktorá vznikla v roku 1953, bola preložená aj do slovenčiny.)

Autor pred vyše šesťdesiatimi rokmi prenikavo a hlboko ľudsky opísal víziu odľudšteného sveta, kde sa ľudské prežívanie pod komerčným a spoločenským tlakom redukuje na číry konzum. Konzum vyprázdnenosti, ktorý sa valí z obrovských televíznych obrazoviek, konzum naoktrojovaného a jediného povoleného spôsobu prežívania uprostred hluku techniky a maličkých slúchadiel v ušiach každého... Myslieť je zakázané, zakázané sú stretania ľudí s ľuďmi, zakázané sú otázky o zmysle zdravého úsudku, zakázané sú knihy.

Hlavný protagonista je požiarnik, ktorého úlohou je vyhľadávať každého, kto by sa opovážil vlastniť knihu. Všetky knihy musia zhorieť a tvrdá represívna mašinéria na to dohliada v celom systéme a nepretržite. Previnilcov nemilosrdne prenasleduje a zbavuje ich nielen kníh, ale aj života. Ak si chce ľudstvo zachovať svoj človečenský rozmer, odvážni jedinci sa učia potajomky zachránené knihy naspamäť a ústnym podaním šíria posolstvo skutočných Myšlienok.

V Bradburyho antiutopickom  románe o pseudocivilizácii, o likvidácii kníh aj nepohodlných ľudí totalite výdatne pomáha sofistikovaná technika. Jedným z takých robotických katov je spomenutý smrtiaci pes Ohař.


Je zaujímavé, koľko internetového záujmu vyvolala novinka firmy Boston Dynamics. Portál itnews.sk uvádza, že Boston Dynamics vyvinul nového robotického psa, ktorý zvládne aj kopanec do brucha. Dokáže sa udržať na všetkých nohách aj v náročnom teréne. Zlepšená verzia robotického psa tejto spoločnosti má hmot­nosť o nie­čo viac ako 72 ki­log­ra­mov. Je elek­tric­ky po­há­ňa­ný a hyd­raulic­ky ov­lá­da­ný. Spot je vy­ba­ve­ný veľ­kým poč­tom sen­zo­rov, kto­ré mu umož­ňu­jú pre­ko­nať aj sťa­že­né pod­mien­ky. Je us­pô­so­be­ný na po­hyb v inter­iéri, ako aj v exte­rié­ri. Do­ká­že cho­diť aj klu­sať, ne­má prob­lém pre­ko­nať str­mý svah, vy­liezť po scho­doch ale­bo do­kon­ca cho­diť po ľa­de. V ne­rov­nom te­ré­ne sa orien­tu­je po­mo­cou LI­DA­Ru, kto­rý má na­mies­to očí. Ro­bo­pes Spot by sa mal vy­uží­vať po­čas zá­chran­ných a pát­ra­cích ak­cií, a to hlav­ne na mies­tach, kto­ré sú ne­dos­tup­né  aj bez­pi­lot­ným lie­tad­lám...

Je tiež zaujímavé, že firmu Boston Dynamics kúpila spoločnosť Google v poradí ako ôsmu robotickú firmu. Najnovší úlovok Google – Boston Dynamics je spoločnosť známa svojimi kontraktmi s americkou agentúrou DARPA, teda agentúrou na výskum pokročilých obranných projektov. Táto spoločnosť stvorila pohyblivého netvora Wild Cat, kybernetickú šelmu Cheetah a ďalšie pochodujúce robotické divy. Táto spoločnosť zároveň dala svetu lokalizáciu GPS, komunikačnú sieť – predchodcu dnešného internetu... Všetky tieto významné korporácie plné informatikov, výskumníkov, vývojárov, analytikov skupuje gigant Google.

Hra sa začala znova.

 

Margita Ivaničková

::

Krátke ukážkové videá:

youtube.com

youtube.com

::

Prosíme, nebuďte ľahostajní.
Postavte sa za pravdu, vyjadrite svoj názor – napríklad formou komentára pod článkom.

Ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície, prihláste sa na odber e-mailového mesačníka: podrobnejšie informácie.

1 komentár:

  1. Obdivuhodné. Obdivuhodné sú schopnosti a výdobytky človeka... ale zneužiteľné. Žiaľ, vývoj vedy, osobitne genetiky, robotiky, umelej inteligencie, ide zlým smerom. Bez ukotvenia v etike smeruje k posthumanizmu, k desivej vízii „nového človeka“, akéhosi geneticky modifikovaného hybridu človek-stroj.

    Ďakujem autorke za podnetný článok.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.