- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. júna 2021

Pokorný srdcom, odvážny skutkom

 

Ján Maršálek: Kristus prichádza

Bratislava, Post Scriptum, 2018

Cestou na prezentáciu knihy Jána Maršálka som mimovoľne zavadila o nasledovnú  mediálnu informáciu, časť z nej citujem: „Prenasledovanie kresťanov je dnes horšie, než bolo kedykoľvek v histórii, odhalila nedávna správa organizácie Aid for the Church in Need. Irak sa stal epicentrom ‚odstránenia‘ kresťanov z histórie, uvádza Gatestone Institute... Podľa tejto správy zmizlo z Iraku 81 percent kresťanov. Organizácia pre ľudské práva Hammurabi uviedla, že v nedávnej minulosti žilo v Bagdade 600 000 kresťanov, dnes ich tam žije len 150 000. Okrem toho sú v Iraku vo veľkom ničené a demolované kresťanské kostoly a iné pamiatky. O osud kresťanov v moslimských krajinách ako Irak sa však takmer nikto nezaujíma. Vlády európskych krajín strkajú hlavu do piesku a slniečkarski aktivisti, ktorí stále hovoria o humanizme a ochrane menšín sú zrazu ticho. Zdá sa, že existujú len ‚vyvolené menšiny‘ a kresťania medzi ne nepatria.“

Zato básnik, publicista Ján Maršálek patrí medzi kresťanskú intelektuálnu elitu na Slovensku a otvorene sa hlási ku Kristovmu odkazu aj svojím dielom – knihou tridsiatich troch zamyslení o náročnej, ale spasiteľnej ceste človeka v súčasnosti v Kristových stopách – Kristus prichádza.

Na rozdiel od svojej kontemplatívnej lyriky ponúka autor hĺbavé a moderné prozaické usúvzťažnenie významu kresťanstva v civilizačnom vektore, ale aj pozície kresťana v súčasnom svete. „Pozíciu dnešného človeka charakterizuje skepsa, spochybňovanie tradičných hodnôt, vynechanie Boha z praktického života. Viera sa problematizuje, a to v dosiaľ nevídanej miere. Benedikt XVI. však pripomína, že veriť v kresťanského Boha nikdy nebolo ľahké, bolo to vždy ‚čosi vzrušujúce, takmer nemožné‘, lebo opravdivo žité kresťanstvo si vyžaduje značné úsilie,“ uvádza autor v jednom zo svojich zamyslení. Má naštudovaných množstvo teologických, filozofických a básnických zdrojov, ktoré spolu s evanjeliovými posolstvami aktualizuje do našich čias, kde byť kresťanom znamená vystaviť sa pohŕdaniu a likvidácii studenými zbraňami. Zatiaľ. 

Ján Maršálek vo svojich zamysleniach veľmi zrozumiteľne a na malom textovom rozsahu upozorňuje, že „realita dneška je neradostná a nič na tom nemení ani technický pokrok a hospodárska prosperita časti ľudstva. Niektorí myslitelia dokonca hovoria, vidiac súčasnú krízu, že po stredoveku neprišiel novovek, ale temnovek. Pridáva sa k nim aj americký politik a publicista Patrick Buchanan, ktorý v súvise s novodobým ťažením proti Bohu a kresťanstvu píše o ničení národa“.  

Maršálek si je veľmi dobre vedomý tohto ohrozenia a preto moderným spôsobom vystúpil zo svojho básnického ticha a koná to, čo mu prikazuje jeho kresťanské svedomie a literárny talent. Neopohanské, satanistické a všetky ostatné odtiene dekadentných vzývaní si drzo a nahlas razia cestu do nášho vedomia a dostávajú na to politickú, finančnú a najmä mediálnu podporu.

Autor si za svoje hrdé prokresťanské apologetické úvahy určite nevyslúži miesto na titulných miestach mainstreamových médií. O knižke bude ticho. Dynamické ticho, čo znamená, že tým, o ktorých píše Buchanan, takéto opusy vôbec nie sú po vôli.    

 

Margita Ivaničková (poetka, redaktorka, publicistka, autorka niekoľkých zbierok poézie a kníh pre deti)


::

Kniha Kristus prichádza vyšla vo vydavateľstve Post Scriptum.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.