- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. septembra 2021

In memoriam: Július Binder

 

ZÁPISNÍK (36/2021)

Teodor Križka: „Hovorí sa, o zosnulých iba dobre. O našom drahom Julkovi Binderovi sa ani inak hovoriť nedá. Ja si ho pamätám nie ako človeka veľkých slov, ale skutkov. No jedno slovo SYPTE! by si zaslúžilo na brehu Dunaja pamätník v nadosobnej veľkosti. Nie preto, lebo znamenalo dokončenie Vodného diela, hoci je späté práve s ním. Pre mňa toto slovo znamená omnoho viac. V tej chvíli akoby sa narovnala chrbtica slovenského národa a začal sa dožadovať svojho práva na zvrchovanú štátnosť.“

::

Jozef M. Rydlo: „Július Binder dokazoval hodnotu slov skutkami a vedel, že našou ľudskou povinnosťou je zažíhať svetielka, nie preklínať tmu. Július Binder odišiel do večnosti. Odišiel bez pôct slovenského štátu, o obnovu ktorého sa pričinil... V pamäti národa však zostáva jeho nezmazateľná stopa vzácneho muža uvážlivých rečí i rozhodných činov.“

::

Viliam Oberhauser: „Július Binder rozmýšľal a konal v širokých súvislostiach. Bol odborníkom systémového myslenia európskeho formátu. (...) Ak sa pozrieme na jeho život, vidíme, že je jeho pričinením mimoriadne bohatý, ale aj že si užil všetko od lásky až po nenávisť, od podpory až po prenasledovanie. Ako to na Slovensku pri veľkých osobnostiach býva. Aj v najťažšej chvíli, keď dal pokyn sypať prehradenie Dunaja, politici, okrem Jozefa Prokeša, ktorý v tom čase bol podpredsedom Národnej rady SR, sa skryli a nechali to výlučne na jeho zodpovednosť.“

::

Jozef Kollár: „Ťažko niesol skutočnosť, že tí, ktorí nechceli samostatnú Slovenskú republiku, sa tlačili do funkcií, do riadenia štátu a svojou neodbornosťou a viditeľnou neschopnosťou doviedli spoločnosť do situácie, v ktorej sa nachádzame teraz.“

::

František Vnuk: „Správa o smrti dobrého priateľa Julka Bindera sa bolestne dotkne každého, kto mal šťastie bližšie ho poznať, alebo s ním spolupracovať. Bol človekom dobrého srdca a čistej úprimnosti, ako o tom svedčia spomienky a nekrológy, ktoré sa v posledných dňoch objavovali v médiách. Národ mu vďačí za dobudovanie Vodného diela Gabčíkovo a za iné inžinierske stavby spojené s jeho menom. Ony nesú známky jeho bystrého a plodného talentu, jeho obetavosti za dobro celku. Avšak jednej črte jeho obdivuhodného charakteru sa nedostalo dosť zaslúženej pozornosti. Bolo to jeho hlboko precítené kresťanstvo. Julko bol jedným z tých ľudí, ktorí vedeli svoje kresťanské cítenie ticho a nenápadne premietnuť do každodenného života. Jeho viera bola skutočne činorodá. Prejavovala sa v mnohých skutkoch milosrdenstva a praktickej pomoci.“

(IN: Kultúra č. 14/2021)

 

Pripravil: Ján Maršálek


::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (35/2021)

::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.