- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. októbra 2021

Svätosť je dlhá trpezlivosť

 

ANTIKVARIÁT

Andrej Patka: Svätý Ján Vianney

Trnava, Spolok sv. Vojtecha, 1946

Kniha z pera kňaza a trpiteľa za vieru Andreja Patku približuje život svätého arského farára – vcelku jednoducho a pritom presvedčivo hovorí o jeho ceste viery, o jeho vytrvalosti a veľkej túžbe po Bohu, prejavujúcej sa i v tom, že sa zo všetkých síl usiloval priviesť k Bohu aj iných, v prvom rade svojich farníkov.

Svätý Ján Mária Vianney sa stal vzorom a patrónom kňazov, pretože sa dôsledne držal poslania, ktoré kňaz má: ohlasovať pravdu a Božiu vôľu. Uvedomoval si, akí potrební sú kňazi, najmä dedinskí farári, ktorí by „svätosťou života ukázali ľudu pravdu evanjelia a opäť by ho pre ňu získali“ (s. 14). Podľa toho konal, v duchu kresťanskej lásky k blížnemu, ochotný pomôcť, obetovať sa. Vedel byť milý a pozorný, ale i prísny a náročný. Slúžil mnohým, no „nestal sa otrokom ľudských ohľadov“ (s. 122). Jeho vzťah k ľuďom bol vyvážený: „Či bol s jednoduchým človekom alebo s osobou vysokopostavenou, vždy sa správal rovnako prirodzene a úctivo“ (s. 121).

Andrej Patka predstavuje Jána Vianneya ako človeka z mäsa a kostí, ktorý mal svoje slabosti a musel tvrdo na sebe pracovať: „Od malička síce mal sklon k nábožnosti, ale jeho let k výšinám dokonalosti narážal na veľmi mnohé prekážky“ (s. 127). Svätosť predpokladá veľkú Božiu milosť, ale i vytrvalé úsilie človeka: „Svätosť je dlhá trpezlivosť“ (s. 127).

Oplatí sa pridŕžať rád svätých ľudí. Ján Vianney pripomínal dôležitosť modlitby, pokánia a obety. Modlitbu chápal ako prejav lásky k Bohu, nehľadal v nej citové uspokojenie, usiloval sa prepojiť modlitbu s celkovým usporiadaním a smerovaním života. Keď sa z objektívnych príčin nemohol naplno venovať modlitbe, aspoň si chvíľami v mysli opakoval: „Bohu obetujem túto prácu. Pán Boh je so mnou“ (s. 120). A pripomínal i to, čo dnes neradi počujeme, že podmienkou pravého šťastia a spokojnosti je odriekavosť, pokora a sebadisciplína... Veru, oplatí sa čítať staré dobré životopisy svätých.


Ján Maršálek


::

Súvisiace články:

Modlitba ako dýchanie

Odkaz živej a plodnej viery


::

Prosíme, podporte naše úsilie – komentujte, vyjadrite svoj názor na publikovaný článok... a odoberajte náš vestník (podrobnejšie informácie).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.