- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. septembra 2021

Modlitba ako dýchanie

 

Myšlienky svätého Jána Vianneya (3)

 

Keď niekoho milujeme, nemyslíme naňho len vtedy, keď ho vidíme. Tiež ak milujeme Pána Boha, modlitba nám bude ako dýchanie.

::

Často si povedzme: Bože môj, maj sústrasť so mnou. Hovorme to tak, ako dieťa svojej matke hovorí: Mama, podaj mi ruku, daj mi chleba.


::

Keď na nás dolieha nejaké bremeno, myslime si, že nasledujeme Ježiša Krista, nesúceho kríž. Spojme svoje strasti s utrpením božského Spasiteľa.

::

Najistejším prostriedkom proti pokušeniu je pracovitý život na česť a slávu Božiu. Obetujme pokušenie za obrátenie hriešnikov. To veľmi hnevá diabla a ženie ho na útek, pretože sa pokušenie obracia proti nemu.

::

Dobrý kresťan ide po ceste tohto sveta na krásnom víťaznom voze, ktorý ťahajú anjeli a náš Pán sám ho vedie. Naproti tomu úbohý hriešnik je zapriahnutý do voza života, diabol sedí na sedadle a ženie dopredu silnými údermi biča svojho otroka.

 

(Z knihy: Andrej Patka: Svätý Ján Vianney; Trnava, Spolok sv. Vojtecha, 1946)


::

Prečítajte si:

Myšlienky svätého Jána Vianneya (1)

Myšlienky svätého Jána Vianneya (2)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.