- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. augusta 2021

Hriech je chorobou duše

 

Myšlienky svätého Jána Vianneya (2)


Kto žije v hriechu, berie na seba zvyky a spôsoby zvierat. Zviera nemá rozumu, pozná len svoje zmyselné žiadosti. Človek, ktorý sa stavia na roveň zvieratám, vzdáva sa užívania rozumu, necháva sa viesť len hnutím tela.

::

Boh nie je zlý, ale je spravodlivý. A Boh by nebol spravodlivý, keby nerobil rozdiel medzi tými, ktorí mu slúžia, a tými, ktorí ho urážajú.

::

Hriech je chorobou duše.

::

Keď vykonáme dobre svätú spoveď, uviažeme diabla na reťaz. Pán Boh nám k tomu ponúka svoju pomoc, milosť, ktorá je nám potrebná ako chromému barly.

::

Keby sme boli náležite preniknutí svätou prítomnosťou Božou, vtedy by sme celkom ľahko odporovali svojmu nepriateľovi. Pri myšlienke: Boh ťa vidí – nikdy by sme nezhrešili.

::

Na tomto svete sa nemôžeme vyhnúť vojne, diabol nás všade nájde.

::

Najistejším prostriedkom na zmarenie diablovho úmyslu, keď v nás budí myšlienky nenávisti proti tým, ktorí nám ublížili, je čo najvrúcnejšie sa modliť za obrátenie nepriateľov.

::

Svätí nezačali všetci dobre, ale všetci dobre skončili. My sme zle začali, nože zakončime dobre, potom sa budeme môcť k svätým v nebi pripojiť.

 

(Z knihy: Andrej Patka: Svätý Ján Vianney; Trnava, Spolok sv. Vojtecha, 1946)


::

Prečítajte si: Myšlienky svätého Jána Vianneya (1)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.