- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. novembra 2021

K Pamiatke zosnulých

 

V týchto dňoch sa vážnejšie a hlbšie zamýšľame nad poslednou fázou pozemského jestvovania človeka, nad jeho fyzickým zánikom, nad smrťou. Chápanie smrti sa však nezakladá len na fyzickom zániku človeka. V smrti treba vidieť predovšetkým začiatok nového života pre večnosť, k čomu by mal smerovať aj celý náš pozemský život. Fyzický život, smrť a večný život na seba nadväzujú. Ak žijeme život dôstojným spôsobom, tak i smrť sa stáva dôstojnou prestupnou stanicou k životu večnému. A túto dôstojnosť dosiahneme len životom naplneným duchovnými hodnotami. 

Život vo filozofickom poňatí nemá začiatok, a preto nemôže mať nikdy ani koniec. Môžu zaniknúť a vyhynúť jeho jednotlivé prejavy, a teda aj náš ľudský druh, no život ako taký nikdy. Život vo svojej nekonečnej podobe je jednoducho zázrak, ktorý v nás vyvoláva úžas. Ak aj v kresťanskom duchu veríme, že na začiatku bol Stvoriteľ a jeho Slovo, tak už vtedy existoval život v absolútnej nekonečnosti a rozmanitosti, lebo Boh sám je život, a teda život bol už obsiahnutý v ňom.

Je dobre, keď si zázrak nekonečného kolobehu života v jeho absolútnosti uvedomíme práve nad hrobom človeka. V tej chvíli musíme vedieť, že sa skláňame nad bývalým prejavom života, aký nebol nikdy predtým a už nikdy ani nebude. Život každého človeka bol, je a bude totiž jedinečný a neopakovateľný. A to napriek tomu, že spoločným menovateľom života je poznanie: Pamätaj, človeče, prach si a na prach sa obrátiš!

 

Ján Grešák

Ilustračná fotografia: autor


::

Prečítajte si:

Čriepky zo života


::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.