- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. novembra 2021

Novembrový čas

 

Ilustračná snímka: PriestorNet

Novembrové počasie býva v našich zemepisných šírkach zväčša nevľúdne, sprevádzané vetrom, dažďom, hmlou, čoraz kratšími dňami a dlhšími nocami. To by nás však nemalo roztrpčovať, tak ako by nás nemalo roztrpčovať nič z toho, čo nemôžeme ovplyvniť.

Počasie nezmeníme, ale môžeme zmeniť svoj postoj k nemu. Podobne nezmeníme mnohé veci v našom živote, ale vlastný postoj, vlastné nazeranie si predsa tvoríme my.


Striedanie ročných období nám pripomína plynutie času a pominuteľnosť všetkého materiálneho. Čo po nás zostane? A čo si vezmeme so sebou na poslednú cestu? Novembrový čas vyzýva na hľadanie odpovedí.

Vnímajme pozorne múdre a poučné slová z knihy 365 myšlienok blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej (ZAEX, 2019): „Myšlienka na nebo nech vám dodá odvahu. Pamätajte, že svätí sa stali svätými v bojoch a utrpení. Bohu nič nie je milšie než modlitby, práce, utrpenia a sebazaprenia obetované za duše, ktoré vykúpil svojou krvou. Neváhajte, využite každý okamih, ak ide o záchranu duše.“

Novembrové dni nás pozývajú do komôrky srdca, takisto do chrámu a na cintorín, kde môžeme meditovať a rozjímať o zmysle života.


Ján Maršálek


::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.