- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. januára 2022

Posolstvá Reného Baláka

 

Drahí Slováci...

Knihu s názvom Drahí Slováci... a s podtitulom Posolstvá Reného Baláka slovenskému národu, ktorá vyšla v predvianočných dňoch roku 2021, vydalo Združenie slovenskej inteligencie. Ako napísal v predslove Branislav Čech, je to prepis jeho videí, ktoré pravidelne zverejňoval a prihováral sa tak všetkým slovenským občanom i všetkým ľuďom dobrej vôle.

Iniciátori tohto diela, ktoré bolo vytvorené krátko po nečakanej, náhlej smrti ThDr. Reného Baláka, PhD., čestného člena Združenia slovenskej inteligencie (ZSI), vedca, vzdelanca, bioetika, teológa, národovca, manžela a otca rodiny, ale predovšetkým čestného a odvážneho človeka, chcú zisk z predaja knihy venovať jeho manželke a šiestim deťom, ale usilujú sa aj o odkrývanie pravdy a návrat k morálnym hodnotám spoločnosti.

Čitateľom sa v úvode prihovára aj historik Martin Lacko, ktorý poukazuje na možnosti manipulácie v súčasnom svete nevídaných možností, ktorej sa René Balák bránil tým, že otvorene hlásal pravdu a odhaľoval klamstvá – a mocní tohto sveta sa ho usilovali umlčať i tak, že napriek vzdelaniu (bol absolventom filozofie a teológie na Univerzite Palackého v Olomouci a postgraduálneho štúdia morálnej teológie na Katolíckej univerzite Jána Pavla II. v Lubline v Poľsku), praxi (pôsobil na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, spolupracoval s fakultami zdravotníctva a sociálnej práce aj s filozofickou fakultou na Trnavskej univerzite, je autorom viacerých publikácií), zahraničným skúsenostiam, jazykovej vybavenosti a iným schopnostiam (publikoval v zahraničných i domácich teologických a bioetických časopisoch) nenašiel v poslednom čase zamestnanie v žiadnej inštitúcii. Slovom, nezapadol do súčasného „progresívneho“ sveta.

Napriek všemožnej diskriminácii bol maximálne vyťažený. Náhla smrť ho zastihla na vrchole jeho bohatej činnosti (zomrel 20. septembra 2021 vo veku 53 rokov) a hlboko zasiahla, prekvapila a ranila mnohých. Branislav Čech, predseda ZSI, vyzdvihuje prínos Reného Baláka, ktorý sa dokázal verejne postaviť proti úpadku morálky, porušovaniu práv a rozvratu spoločnosti na Slovensku, ale aj ponúkal návod, ako sa z tejto situácie dostať, a to morálnym a duchovným prebudením každého jednotlivca v spoločnosti.

V knihe je taktiež homília vdp. Igora Gajdoša zo zádušnej sv. omše v kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch a homília vdp. Františka Mašeka z pohrebných obradov na cintoríne v Piešťanoch, ako aj krátky životopis Reného Baláka.

Verejnosti bol René Bálák známy predovšetkým svojimi príhovormi zverejňovanými v internetových televíziách či rádiách, ktoré boli vysoko fundované, mierili do ťažiska problémov súčasnosti a vždy ponúkali riešenia a východiská. Pre mnohých boli nepohodlné, pretože sa neopierali o mienku väčšiny, ani o názory mocných, ani funkcionárov, ale vychádzali vždy z Božieho zjavenia, z overenej praxe a morálky, ktorá je platná vždy a nie je možné ju prispôsobovať požiadavkám niektorých jednotlivcov či skupín. Kniha tieto jeho príhovory a jeho hlbokú a zodpovednú prácu pre Slovensko a jeho obyvateľov pomôže zachovať aj pre budúcnosť, čo v elektronickom mediálnom priestore nie je možné vždy zaručiť.

Nech Pán Boh odmení jeho obetavý a pracovitý život a nech sa nájde čím viac nasledovníkov, ktorí pochopia jeho odkaz a budú ochotní obetovať sa pre Pravdu a Dobro.

 

Ľudovít Košík


::

Súvisiaci článok: Zaznamenávame

::

Prosíme, nebuďte ľahostajní.
Postavte sa za pravdu, vyjadrite svoj názor – napríklad formou komentára pod článkom.

Ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície, prihláste sa
na odber e-mailového mesačníka: podrobnejšieinformácie.

2 komentáre:

 1. Anonymný4.1.22

  K textu pána Košíka iba toľko...citujem smutne a nostalgicky slová z českej piesne, ktorú interpretoval nezabudnuteľný Valdemar Matuška: "To všechno odnes čas..." milan

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Usilujme sa, napriek plynúcemu času, zachovať si pamäť, dobrú vôľu a zdravý rozum.

   Odstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.