- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. januára 2022

Revolúcia a kontrarevolúcia

 

ZÁPISNÍK (1/2022)

Po krachu revolúcií, ktorá chceli zmeniť svet hrubou silou, začali služobníci Antikrista uplatňovať inú taktiku – zamerali sa prioritne na oblasť kultúry a práva, s cieľom zmeniť zmýšľanie ľudí a fungovanie verejnej správy tak, aby sa revolučné zmeny mohli nenápadne uchytiť v každej sfére života. Po niekoľkých desaťročiach ich úsilia musíme konštatovať, že slávia úspech, prostredníctvom takzvaného pochodu inštitúciami dosiahli to, čo sa nepodarilo ich predchodcom presadiť násilím. Spoločenská mentalita teraz už korešponduje so zámermi revolúcie. Víťazí sekularizmus, hodnotový relativizmus, multikulturalizmus, kult peňazí, zdravia a úspechu.

::

Staronovým modlám sa začali klaňať aj mnohí kresťania, a tí ostatní boli zatlačení do kúta s odôvodnením, že sú nemoderní, bigotní, zaostalí, neprispôsobiví alebo nezodpovední... Nepriamo to priznali v denníku Sme (vydanie z 23. 12. 2021): „Na Slovensku sa dá už istý čas pozorovať, že intelektuáli, vzdelaní a v spoločnosti rešpektovaní ľudia používajú veľmi tvrdý slovník voči kresťanom. Je v tom niečo výsmešné, vieru považujú za prejav nevzdelanosti a naivity.“ Inými slovami, kresťania sa stali terčom posmechu i vyhrážok. A pritom – formálne – tvoria väčšinu obyvateľstva!

::

Východisko z krízy nehľadajme v politike. Treba ísť hlbšie, hlbšie ako šli revolucionári. Treba ísť k podstate. Kresťanstvo to umožňuje i vyžaduje. Jadrom problému je kríza identity a z nej plynúca kríza viery, to znamená, že riešením je návrat ku koreňom, teda obrátenie sa k Pravde, ktorú nám ukazuje Písmo a Tradícia.

::

Revolúcia chce zničiť Cirkev, kontrarevolúcia bojuje za obnovu kresťanskej kultúry a civilizácie. Roberto de Mattei v knihe Druhý vatikánsky koncil (slovenské vydanie: Bratislava, Nadácia Slovakia Christiana, 2019) spomína pojmy „revolúcia“ a „kontrarevolúcia“ v tom zmysle, aký im dal „plodný prúd katolíckeho myslenia, ktorý bol označený za kontrarevolučný“. V súvise s tým cituje z dokumentu, ktorého autorom je Mons. Geraldo de Proença Sigaud: „Nezmieriteľný nepriateľ našej Cirkvi a katolíckej spoločnosti je v tomto konflikte aktívny už päť storočí, pričom pomalým, systematickým a zhubným procesom podkopal a zničil takmer celý katolícky poriadok, čiže Božie mesto, a na jeho mieste sa usiluje vybudovať mesto človeka. Jeho meno je revolúcia. Čo chce? Budovať celú štruktúru ľudského života, spoločnosť a ľudstvo bez Boha, bez Cirkvi, bez Krista, bez Zjavenia, spoliehajúc sa iba na ľudský rozum, zmyselnosť, žiadostivosť a pýchu. Za týmto účelom potrebuje Cirkev od základov rozvrátiť, zničiť a nahradiť“ (s. 83). A ďalej: „Konšpirácia revolúcie je jednotná a organizovaná. Proti takejto konšpirácii treba bojovať taktiež jednotne a organizovane...“ (s. 85).

::

Pravdaže, kresťan bojuje hlavne duchovnými zbraňami. Ako píše apoštol Pavol v Liste Efezanom (6, 10+11+16): „Upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla... Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť ohnivé šípy zloducha!“

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (50/2021)

::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

1 komentár:

  1. V gréckokatolíckom chráme počas liturgie mladý muž napadol kňaza. Stalo sa to na Nový rok v Bardejove.
    Komentár k tomu, ktorý stojí za pozornosť (približne od 15. minúty):

    https://www.youtube.com/watch?v=Uyaocj3sSFk

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.