- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. januára 2022

Vakcinácia – nezodpovedané otázky

 

Martin Jančuška
Nedovoľme zamiesť ich pod koberec!

Zhruba pred rokom (23. februára 2021) položil dnes už nebohý Dr. René Balák niekoľko vážnych a zásadných otázok, ktoré dosiaľ neboli poctivo zodpovedané. Držím v ruke jeden z prvých exemplárov novej knihy Drahí Slováci... (Posolstvá Reného Baláka slovenskému národu), z ktorej som si dovolil niekoľko závažných otázok vybrať. 

Nuž, páni konšeli, tu sú:

1. Vakcína proti ochoreniu covid-19 sa podáva vyše roka. Je to experimentálna vakcína, ako to priznávajú aj jej výrobcovia, a to oficiálne. Netaja sa tým. Dodnes neboli ľudia dostatočne informovaní o mRNA technológii a jej účinkoch. Prečo?

2. Porozumeli ľudia, občania v domovoch sociálnych služieb, ktorí patria do rizikovej skupiny, tomu, čo znamená pojem mRNA z hľadiska biochémie a genetiky ?

3. Porozumela riziková skupina, ale aj stredná generácia a dokonca mladí ľudia, čo znamená pojem nanotechnológia, resp. nanotechnologický lipidový nosič v rámci funkcionality tejto vakcíny?

4. Boli alebo sú občania informovaní o tom, že vakcína mRNA im nezaručuje, keď ju porovnáme s inými vakcínami napr. proti obrne, tetanu a podobne, spoľahlivú ochranu pred infekciou koronavírusom SARS-CoV-2, čo písomnej dokumentácii priznáva aj samotný výrobca?

5. Pochopili občania, prečo sa vo vakcíne používajú nanočastice, a vysvetlilo sa im, čo vlastne nanočastice sú? Možno vedia, že „nano“ znamená častice veľmi malých rozmerov (jedna milióntina milimetra, ak si to vie niekto vôbec predstaviť), ale je otázne, ako im bolo vysvetlené použitie týchto nanotechnologických procesov a ich možné negatívne účinky.

6. Veľmi dôležitá otázka. Prečo dodnes nebola občanom vysvetlená farmakokinetika mRNA vakcíny, to znamená, čo sa stane s vakcínou, keď bude vpravená to tela? Boli občania pred vpichom poučení o možných rizikách experimentálnej vakcíny? Boli občania poučení, že nanočastice, ktoré vakcína obsahuje, môžu vstúpiť nielen do bunky, ale  dokonca i do bunkového jadra? Výrobcovia týchto vakcín to priznávajú. Ale vedia to aj ľudia, ktorí súhlasia s očkovaním?

7. Boli občania poučení, čo sa stane po vpravení tejto experimentálnej vakcíny s ich imunitným systémom? Vedia o tom, a sú s tým uzrozumení, že i po zaočkovaní môžu byť prenášačmi tohto vírusu?

8. Boli občania poučení o tom, že táto vakcína obsahuje aj PEG, čo je polyetylénglykol, a aký je jeho vplyv na ľudský organizmus? Boli zdokumentované účinky PEG, keď sa priamo pomocou nanočastice dostáva táto látka do bunky?

9. Boli občania poučení o tom, ako cudzorodá mRNA ovplyvní vlastnú ribozómovú a transférovú mRNA buniek?

10. Vedia očkovaní o tom, že aj samotný producent vakcíny nevylučuje možné riziká po podaní vakcíny (anafylaktický šok, čiastočné ochrnutie, hormonálne poruchy, alergické reakcie, tromboembolické komplikácie, zápalové reakcie, dokonca náhle úmrtia a neplodnosť)? Je menovaných viac než dvadsať negatívnych nežiaducich účinkov.

11. Nik dodnes nevie, čo môže nastať po vakcinácii mRNA vakcínou. Budú ochotní štátni a biomedicínski propagátori prevziať osobnú zodpovednosť za prípadné negatívne následky?

12. Uvedomujú si všetci tí, ktorí sa dali očkovať spomínanou vakcínou, že podpísali, že to urobili dobrovoľne, že o všetkých možných následkoch boli dostatočne poučení a hlavne, že tomu všetkému porozumeli? Že sa svojím podpisom zriekajú odškodnenia z akýchkoľvek následkov, ktoré vyplynú z očkovania?

13. Uvedomujú si občania, ktorí sa dali zaočkovať, že dali dobrovoľný súhlas na bio-prekódovanie určitých svojich proteínov? Tento príkaz tam doručí nanotechnologický nosič.

A na záver štrnásta otázka. Dr. René Balák sa pýta: Prečo sa nehlásia odborníci na Slovensku z oblasti genetiky, biochémie alebo molekulárnej biológie o slovo a neprídu otvorene povedať, že táto vakcína otvára dvere bunkovej membráne, aby tam vstúpilo niečo, čo má schopnosť prekódovať základný genetický materiál?!

 

Keď si to všetko človek premyslí, musí mať obavy, do akého diabolského experimentu sa pustili firmy, keď sa rozhodli vyrábať takúto očkovaciu látku.

Uvedomia si raz občania, že ide o experiment, na ktorý sa vzťahuje Norimberský kódex aj Dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd v rámci EÚ?

Sú to závažné otázky, ktoré nastolil Dr. Balák a ktoré dodnes neboli zodpovedané. Nedovoľme, aby zapadli prachom. Majme stále pred očami, že tu sa ľudstvo skutočne začína zahrávať s ohňom. Ak si náš priemerný občan neuvedomuje závažnosť situácie, mali by si to uvedomiť na prvom mieste lekári, pretože im bola zverená do rúk starosť o zdravie nielen tejto, ale i budúcich generácií.

Vrele Vám odporúčam knižný výber z posolstiev Dr. Reného Baláka, ktorý vám jasnou a zrozumiteľnou formou vysvetlí, že lož má krátke nohy, že strachom sa dá ovládať človek, ale že existujú bezpečné cesty, ktoré vás dovedú k Pravde.

 

Martin Jančuška – povolaním lekár, Slovák žijúci vo Viedni, publicista, spisovateľ; knižne vydal: Druhé prikázanie (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2008), Príbehy a ozveny (Vydavateľstvo Pozsony / Pressburg / Bratislava, 2016).


::

Súvisiaci článok: Lekári a stavovská česť


::

Prosíme, nebuďte ľahostajní.
Postavte sa za pravdu, vyjadrite svoj názor – napríklad formou komentára pod článkom.

Ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície, prihláste sa
na odber e-mailového mesačníka: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.