- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. januára 2022

Na čom sa obrodí svet

 

Vlado Gregor
Trasie sa skala Petrova... obrodí sa odznova?

Deje sa momentálne vo svete veľa zlého a nebezpečného a napätie sa dá doslova krájať. Platí to aj pre Cirkev a treba o tom otvorene hovoriť. Ak niečo odmietneme uverejniť, alebo sa to pre možné pohoršenie bojíme aj povedať, teda zamlčíme poznanú pravdu, tak hrešíme proti Duchu Svätému.

Môžeme sa tváriť múdro, ale ak konáme zbabelo, takýchto konateľov či skôr nekonateľov „Boh vypľúva zo svojich úst“. Pretože ak sa odmietneme reálnymi problémami zaoberať, realita sa nestratí, problémy sa vrátia a ich škodlivosť bude pripočítaná za vinu aj nám. Aby som parafrázoval môjho priateľa Vlada Palka, levy už prišli, ale preto, že MY sme im to dovolili. Kajajme sa, ak naozaj veríme evanjeliu!

Vyčítajú mi, že som alergický na milého a už uboleného Svätého Otca Františka. Nie, moji milí, mám ho rád, a preto ma trápi, čo sa deje s ním a aj s Cirkvou. Komentoval som jeho a jeho protežantov typu emeritného arcibiskupa už od začiatku jeho pontifikátu a môžete sami posúdiť, či som ich okomentoval dobre.

Človek má občas informácie a zážitky, ktoré by najradšej zakopal, ale bojí sa pritom, aby sa nepreukázal ako zlý a lenivý sluha. Iste aj vy ste zažili podobné dilemy.

Veľmi mám rád svoju Cirkev, aj svoj národ, ale veľmi sa o moje zúfalé výkriky do tmy nezaujímajú. O úvahu k Vianociam ma požiadal evanjelický časopis Lutherus, ktorý vyjadruje názory prísnejšieho krídla našich bratov evanjelikov. Taktiež český internetový časopis Parlamentní listy mi dáva zdravo provokačné otázky k súčasnej politickej situácii...

Vianoce sú a boli sviatkami rodiny. Tak ako sa zmenila úloha rodiny a jej solidarity, tak sa zmenili aj Vianoce. Nerád by som z toho vinil ľudí, lebo je fakt, že kedysi, v čase biedy a neistoty, rodina znamenala viac ako jej jednotliví členovia. Preto si aj pomáhali a pravidelne sa na sviatky schádzali. V modernej, bohatšej dobe, keď rodinu nahradil štát, sa ľudia navzájom odcudzujú, pretože sa nepotrebujú. Takže všetko má svoje za a proti – a často chudoba buduje vrúcnejšie vzťahy ako blahobyt.

Mimochodom, štát nás síce istí, ale stará sa aj do toho, do čoho by sa nemusel a nemal, čo by malo byť v právomoci rodiny. Píšem z osobnej skúsenosti, ale poprosím vás, aby ste si tam dosadili svoje rodiny – a modlili sa za ne. Naozaj to vyzerá tak, že tá podceňovaná a dehonestovaná rodina je jediná štruktúra, na základe ktorej sa tento bláznivý svet ešte môže obrodiť a odložiť svoju apokalypsu.

Netvárme sa, že sme boli hrdinovia a že sme nimi dokonca aj teraz. Veľa hrdinstva sa za komunizmu iste udialo, ale aj veľa strachu a pokrytectva. Sám termín „tajná cirkev“ je tak trochu „contradictioin adjecto“ (protirečenie v prívlastku), pretože ako má svietiť naše svetlo pred ľuďmi, keď sa uchyľujeme do anonymity?

Ja som bol za totality hádam až strelene odvážny, ale napriek tomu boli najviac Svedkovia Jehovu, aj za cenu veľkého rizika, ochotní sa so mnou rozprávať. Asi by sme si v niečom mohli z nich brať príklad a neprispôsobovať sa za každú cenu takémuto svetu... Aj keď sa všeličo zhoršilo, stále máme dosť dôvodov na nádej. Nepochovajme si ju.

Neuctievajme ľudí bez výberu, lebo nebadane skĺzneme do modloslužby. Rozlišujme teda Pavla od Šavla a aj od Havla a vážme si ľudí statočných, neziskuchtivých, nebažiacich po kariére a sláve. Nech nám náš Boh dovolí takými zotrvať, vrátane mňa. Modlime sa teda jedni za druhých a vzájomne si pomáhajme, v rámci rodiny i vlasti.

Pane Bože, zmiluj sa nad nami, hriešnymi a často aj smiešnymi!

 

Vlado Gregor


::

Rozhovor: Ježišov odkaz pretrvá


::

Prosíme, podporte naše úsilie – komentujte, vyjadrite svoj názor na publikovaný článok... a odoberajte náš vestník (podrobnejšie informácie).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.