- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. januára 2022

Zjavenie Pána

 

Robert Hakala

Sviatok poznáme pod niekoľkými názvami, najčastejšie ako sviatok Troch kráľov (Klaňanie sa troch kráľov). Veľmi zaujímavý je fakt, že hlavnú úlohu tu zohrávajú králi (mudrci) z Východu, ktorým sa zjavila hviezda a oni ju nasledovali. Sväté písmo neuvádza ich mená, my ich nazývame Gašpar, Melichar a Baltazár.

Fascinuje ma ich navigácia, ktorú im mohol vnuknúť iba Boh, zjavenie jasnej hviezdy na oblohe, ktorá ich neomylne priviedla k cieľu. Cestou sa zastavili v Jeruzaleme, kde sa stretli so zákerným a podozrievavým Herodesom, ktorého správa o narodení „akéhosi“ kráľa prekvapila. Zavetril ohrozenie svojho postavenia, preto ho ich rozprávanie zaujalo a vo svojej prefíkanosti ich požiadal, aby sa cestou naspäť u neho zastavili a podali mu správu...

Udivuje ma, ako títo mudrci uverili hviezde a strastiplnou cestou sa ju vydali nasledovať. Ale to najhlavnejšie a najfascinujúcejšie je to, že kráľa nájdu v nedôstojnom príbytku (maštali), medzi hospodárskymi zvieratami, na slame... Ale nereptajú, ani najmenej nezapochybujú, že hviezda im ukázala naozajstného kráľa, sú presvedčení, že naozaj sa ocitli pred kráľom, že Boh ich skutočne navigoval presne na toto „nedôstojné“ miesto. Odovzdávajú mu dary, ktoré sú hmotné (čiže nijaké vinšovanie, aby bol zdravý, aby mal šťastie), zlato, kadidlo a myrhu. Poklonia sa mu a odchádzajú inou cestou naspäť (dostali vo sne pokyn od Boha, aby sa vyhli Herodesovi). Čiže, opäť idú po strastiplnej, neznámej ceste, ale neľutujú námahu, pretože plnia dôležitú úlohu – boli sa pokloniť novonarodenému dieťaťu – Kráľovi a Spasiteľovi.

Cesta Troch kráľov nebola ľahká, ale navzdory rôznym nástrahám ju podstúpili. Ani naša cesta k Ježišovi nebýva jednoduchá. Nám nesvieti taká hviezda... Musíme si ju vyhľadať podľa kompasu, ktorý máme v srdci,  tak sa môžeme k Nemu dostať. Treba nám pevnú vôľu a vieru.

 

Robert Hakala

::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.