- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. februára 2022

Všetko plynie

 

Robert Hakala

Panta rhei (všetko plynie), povedal antický filozof Herakleitos z Efezu, ktorý žil dávno pred Pánom Ježišom Kristom. Všetko plynie, nič nie je stále, všetko sa mení, nič nie dokonalé, v svojej sínusoide sa vyvíja celý náš svet.

Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky, prúd času ťa odnáša, mení sa nielen všetko okolo teba, ale najviac sa meníš ty. Si konfrontovaný s časom, ktorý nemôžeš ovplyvniť, ktorý nemôžeš ovládať ani ho vlastniť, ani ho spomaliť, prípadne zrýchliť.

Nevstúpiš ani raz do tej istej rieky, pretože aj rieka, ako aj čas, je v každom okamihu iná. Všetko plynie... mení sa... stráca sa...

Nič netrvá večne. Iba Slovo Božie je tu raz a navždy. Nikdy sa nemení. Je večné. Nezaniká, prúd času sa ho nedotýka. Ostáva ako breh, popri ktorom preteká rieka, ktorá plynie. Ale breh ostáva. Riekou sme my ľudia, stále iní, meniaci sa v prúde času. Sme unášaní a meníme sa podľa toho, ako blízko alebo ďaleko je od nás breh...

Nič nezmeníme na tom, že čas nás pretvára a blížime sa tam, kde budeme narážať na breh večnosti, ktorý nás spomalí a nakoniec ako mohutná hrádza úplne zastaví našu plavbu... A to je jediná istota plynutia času – stretnutie s Pánom času a vesmíru. Stretnutie s Pánom nášho života a smrti.

Buďme na to pripravení.

 

Robert Hakala

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.