- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. februára 2022

Vyberáme z Literárneho týždenníka

 

ZÁPISNÍK (9/2022)

Literárny týždenník (časopis Spolku slovenských spisovateľov) pravidelne prináša zaujímavé čítanie zo sveta literatúry, umenia, kultúry, vedy a spoločenského života. Výnimkou nie je ani dvojčíslo 5–6/2022.

::

Petr Žantovský v Pohľadnici z Prahy tentoraz komentuje český tzv. pandemický zákon, ktorý dáva nové právomoci úradníkom vybraných ministerstiev: „Vláda chce mať v rukách palicu, ktorou bude pod covidovou zámienkou potierať akékoľvek aktivity, ktoré sa jej budú zdať disidentské. Bude môcť napríklad znemožniť protestné akcie občanov, stačí, keď nepovolí združovanie viacerých ľudí na jednom mieste. V podstate zavedie stanné právo.“

::

Jozef Mikloško v článku Sedem statočných na siedmich pahorkoch Ríma načiera do histórie, do čias antiky s cieľom získať poučenie pre súčasnosť: „Myšlienka adoptívneho cisára už od detstva bola štátnickým gestom, na základe ktorého adepta od malička vychovávali a vzdelávali na túto dôležitú funkciu. V tom období sa nestalo, že by sa cisárom stal nepripravený človek...“ Aký rozdiel oproti dnešku, keď sa do vrcholných pozícií často dostávajú neskúsení, resp. odborne a morálne nespôsobilí ľudia!

::

Spisovateľ, skúsený redaktor a editor Blažej Belák otvoril novú rubriku Slovenčina naša, ktorá sa bude zaoberať otázkami jazyka vo verejnom priestore. Autor fundovane a zároveň s nadhľadom píše o súčasnej úrovni vyučovania a používania spisovnej slovenčiny: „Príklady komolenia rodného jazyka sú priamym dôsledkom praktického sabotovania vlasteneckej výchovy v školách v intenciách komerčne podmieneného globalizačného ošiaľu, ktorého prostriedkom je aj preferovanie kultúrne bezobsažnej obchodníckej angličtiny, spochybňovanie a znižovanie významu slovenského jazyka a slovenských dejín.“

::

Obľúbená rubrika Literárium je venovaná humoru a satire. Z množstva sentencií, aforizmov a iných drobných literárnych útvarov vyberáme výstižný bonmot Jána Grešáka Povolebná realita: „Po voľbách 2020 sme všetci na jednom titanicu.“

::

Poznámka: Literárny týždenník vychádza v tlačenej podobe, ale základné informácie o ňom sú i na internete: literarny-tyzdennik.sk.

 

Pripravil: Ján Maršálek


::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (8/2022)


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.