- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. februára 2022

Cesta z bludného kruhu

 

ZÁPISNÍK (8/2022)

Motto: Buďme optimisti. Horšiu vládu, ako máme teraz, už mať nemôžeme.

::

To nie je vec politického názoru alebo osobných sympatií či antipatií, je to – mala by byť – vec všeobecnej mravnosti a spravodlivosti, aby sa do vrcholných orgánov štátu dostávali tí najlepší, najschopnejší, skúsení a čestní ľudia, ktorí majú na výkon tej-ktorej funkcie odborné, no hlavne morálne predpoklady. Žiaľ, skutočnosť je iná, až sa zdá, že na mravnosti a spravodlivosti väčšine ľudí nezáleží.

::

Jozef Sliacky v Slovenských národných novinách (č. 3/2022) píše: „V obrannej zmluve medzi Slovenskou republikou a USA nejde o fazuľky. Vyvoláva pochybnosti a obavy, ktoré by nemuseli byť, keby ministri dokázali komunikovať s tými, ktorým sa zaviazali slúžiť – so slovenskými občanmi. Ale keď šmahom ruky zmietli zo stola pripomienky generálneho prokurátora, nepovažujúc ho za rovnocenného partnera, tak načo by si všímali hlas obyčajných ľudí? Ich oprávnený strach je pre nich hrach na stenu...“

::

V súčasnej krízovej situácii je potrebné eliminovať chúťky ambicióznych karieristov a sociopatov a nehrnúť sa bezhlavo do ďalších a ďalších nepremyslených reforiem. Inými slovami, treba sa stíšiť a skonsolidovať, zmierniť tempo. Ale jedna reforma sa žiada hneď – komplexná reforma volebného systému, ktorá by zabezpečila proporčné zastúpenie slovenských regiónov v Národnej rade, obmedzila by vplyv straníckych bosov a upevnila väzby medzi voličmi a volenými zástupcami; zároveň je nevyhnutné zabrániť tomu, aby politické strany mohli fungovať ako podnikateľské subjekty, ako dáke spoločnosti s ručením obmedzeným, zato s neobmedzeným ziskom. Potom azda budeme môcť začať pracovať na skutočnej obrode, skutočnej zmene k lepšiemu, a to na princípoch spravodlivosti a morálky.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (7/2022)


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.