- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. apríla 2022

Veľká noc

 

Robert Hakala

Blížime sa k najväčšiemu sviatku kresťanov – k Veľkej noci. Mystérium Veľkej noci je kľúčom k učeniu nášho Pána, je kľúčom k pochopeniu kresťanského učenia, kľúčom a rozhodujúcim faktorom Ježišovho odkazu. Veľká noc sa pritom nedá úplne pochopiť. Je to ľudsky nemožné.

Pripomeňme si iba tie najdôležitejšie momenty posledných dní pred Veľkou nocou. Začíname Kvetnou nedeľou – nedeľou Utrpenia  Pána. Ježiš prichádza na vypožičanom oslíkovi do Jeruzalema, kde je vítaný nadšeným davom, kývajú mu palmovými ratolesťami...  Zelený štvrtok – posledná večera, čiže prvá svätá omša, ktorú viedol (celebroval) náš Pán. Prvý raz sa láme a premieňa chlieb, víno, odpúšťajú sa hriechy a vyslovujú sa slová modlitby Otče náš... Ale aj Judášova zrada, zapretie Ježiša Petrom... Veľký Piatok – umučenie a smrť Pána Ježiša, lotor na kríži, ktorý sa kajá (Ježišu, spomeň si na mňa...). Biela sobota – bdenie pri Ježišovom hrobe, ktoré prechádza do Veľkonočnej vigílie – slávenia Zmŕtvychvstania Pána (Veľkonočná nedeľa).

Tie dni pred viac ako dvetisíc rokmi zmenili chod ľudských dejín. Začalo sa obdobie po Ježišovi Kristovi. Tie dni znamenajú nový začiatok – éru kresťanstva.

Veľká noc je tajomstvo, ktoré sa nedá len tak ľahko prijať. Všetko sa zmenilo. Ľudia chceli zabiť pravdu, ale Boh mal iné zámery. Smrťou Jeho Syna nastala (aký paradox!) doba novej radosti.

Zmŕtvychvstaním Pána sme dostali nový impulz života. Smrťou sa nič nekončí... Nie je ľahké to prijať, ale v dôvere k nášmu Bohu sme toho schopní. Nesmieme sa poddať skepse, ale máme veriť.

Áno, kríž nás vyslobodí z nevedomosti, kríž nám pomáha zvládnuť všetky ťažkosti života. Kríž je naša spása a naša nádej. V tieni kríža si môžeme oddýchnuť a načerpať nových síl. Kríž je znakom vykúpenia.

 

Robert Hakala


::

Odporúčaný článok: Veľká noc inak.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.