- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. mája 2022

Z Literárneho týždenníka

 

ZÁPISNÍK (22/2022)


Klamoreč
Jazyk je prostriedkom dorozumievania, umožňuje rozvíjať myšlienky, komunikovať, dohodnúť sa. Ak sa správne používa, tak neklame a nesklame. Na dezinformovanie, mýlenie a ohlupovanie bola vymyslená klamoreč. V súčasnosti, zdá sa, klamoreč prenikla do všetkých oblastí verejného života, osvojili si ju politici, novinári, kadejakí agitátori, ba i obyčajní ľudia. Vyzerá to tak, že pravda už nikoho nezaujíma, isto nie tá, ktorá bolí, ktorá hovorí o našich omyloch, zlyhaniach či nečestnom konaní. Keď sa inak nedá, skúšame pravdu aspoň nejako zaonačiť.
(LT č. 1–2/2022)

::

Čítam, čítaš, čítame (?)
Očakávalo sa, že s rastom životnej úrovne bude rásť aj vzdelanostná úroveň a rovnako tak úroveň čitateľskej gramotnosti. Tieto očakávania sa, žiaľ, nenapĺňajú, ba dá sa povedať, že na určitom stupni blahobytu dochádza k regresu, spôsobenému pocitom sebauspokojenia a stratou ideálov. Víťazí mamona a konzumný spôsob života s uprednostňovaním rýchlych riešení a lacnej zábavy. Záujem o čítanie, osobitne beletrie a náročnejšej odbornej literatúry, upadá, čo prináša celý rad dôsledkov... Výsledkom býva pologramotnosť. A čo je doslova šokujúce, dnes sa i ľudia na vysokých postoch svojou pologramotnosťou chvália. Známy je prípad istého vplyvného politika, ktorý s úškrnom na tvári hrdo vyhlásil, že v živote prečítal jednu knihu.
(LT č. 3–4/2022)

::

Akú zmenu potrebujeme
Nebuďme pesimisti, povedzme, že dohoda je možná, a teda i stanovenie správneho smeru a cieľa, aspoň v tom, čo je životne dôležité, aby sme sa udržali ako svojbytný národ a štát. Musíme však najprv upokojiť spoločensko-politické pomery, aspoň sčasti eliminovať chúťky ambicióznych karieristov a sociopatov a nehrnúť sa bezhlavo do ďalších a ďalších nepremyslených reforiem, ktoré iba komplikujú situáciu. Inými slovami, treba sa stíšiť a skonsolidovať, zmierniť tempo. Ale jedna reforma sa žiada hneď – komplexná reforma volebného systému, ktorá by zabezpečila proporčné zastúpenie slovenských regiónov v Národnej rade, obmedzila by vplyv straníckych bosov a upevnila väzby medzi voličmi a volenými zástupcami; zároveň je nevyhnutné zabrániť tomu, aby politické strany mohli fungovať ako podnikateľské subjekty, ako dáke spoločnosti s ručením obmedzeným, zato s neobmedzeným ziskom. Potom azda budeme môcť začať pracovať na skutočnej obrode, skutočnej zmene k lepšiemu, a to na princípoch spravodlivosti a morálky.
(LT č. 5–6/2022)

::

Stretnutie s človekom
Prekážky, problémy i bolesti sú na to, aby človeka naučili pokore, aby ho sformovali, aby ho urobili lepším a múdrejším. Ľudia skúšaní osudom, ak sa nevzdajú a neopustia, získavajú odolnosť, pevnosť charakteru a nezvyčajnú vnútornú krásu. Potom ich už nič nezlomí, žijú s pokojným vedomím, že o ich osude rozhoduje Boh. Prijímajú všetko, čo prichádza, aby to obrátili na dobro. V prijatí a napĺňaní svojho údelu vidia šťastie... Nie nadarmo naši predkovia hovorili: Koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. Generáciám pred nami práve kresťanská viera ukazovala zmysel života a objasňovala im aj zmysel utrpenia. My – považujeme sa za moderných – to nechceme chápať.
(LT č. 7–8/2022)

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (21/2022)


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.