- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. júna 2022

Nedeľné slovo (175)

 

Pravý pokoj

Šťastní môžeme byť len vtedy, keď v našom vnútri zavládne pokoj. Z pokoja plynie šťastie a šťastie zas prináša pokoj. Skôr či neskôr prídeme na to, čo nás upokojuje a čo znepokojuje, s čím naše svedomie súhlasí a čo odmieta.

Vzrušená radosť, spojená s virvarom emócií, býva chvíľková, nevydrží dlho, je prchavá ako všetko nevyrovnané a nepokojné. Zato radosť napríklad z vernosti nebýva taká intenzívna, no o to dlhšie a blahodarnejšie pôsobí.

Pravý pokoj neznamená otupenosť, pasivitu, skostnatenosť, ale práve naopak – je to živosť, cieľavedomá aktivita, pružnosť, ibaže v pozitívnom duchu, teda v atmosfére viery, nádeje a lásky.

Ako píše apoštol Pavol v Druhom liste Timotejovi, „Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy“ (2 Tim 1, 7). A v Liste Rimanom čítame, že „Duch prichádza na pomoc našej slabosti“ (Rim 8, 26). V tomto vedomí by sme sa mali usilovať o pokoj, ktorý je Božím darom.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (174).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.