- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. júna 2022

Vojak

 

Robert Hakala


„No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda“ (Jn 19, 33–34). V Jánovom evanjeliu sa nepíše veľa o tomto vojakovi. Zaznamenalo sa, že mu prebodol bok, a z Ježišovho mŕtveho tela vyšla krv a voda. V neskorších kresťanských knihách je uvádzané jeho meno – vojak sa volal Longinus. Po tom, ako prebodol Kristovo srdce, upadol na zem a uveril, že ten zbičovaný a ukrižovaný muž je naozaj Božím Synom. Neskôr sa pridal k apoštolom a podobne ako oni aj on začal kázať Božie Slovo. Dokonca sa vraj stal kňazom a neskôr – bol vyhlásený za svätého!

Podobne ako Peter (ktorý Ježiša zaprel) aj Longinus (ktorý ho prebodol) bol následne úplne „premenený“ a stal sa rozsievačom Slova, ktoré nám zanechal Pán.

Ako sa dá vysvetliť, že obaja, hoci Kristovi ublížili, neskôr spoznali svoj omyl, oľutovali ho a stali sa neochvejnými Kristovými nasledovníkmi a šíriteľmi Jeho posolstva? Kristus im odpustil, hoci sme naučení a v našej mysli máme zakorenené, že niektoré veci sa neodpúšťajú...

Vojak prebodol Ježišovo srdce, a tým nám dal možnosť uctievať tajomstvá a poklady Božského Srdca.

Prúd krvi symbolizuje bolesť a trápenia, ktoré Kristovu Cirkev prenasledujú od jej začiatku. Prúd krvi sa nikdy nezastaví – tak ako sa nikdy nezastaví prenasledovanie kresťanov.

Prúd vody symbolizuje novú nádej, ktorú nám Kristovo učenie dáva. Sú to prísľuby, ktoré nám zanechal. Voda očisťuje a všetko staré obmýva novými myšlienkami a činmi. Voda a krv, ktoré sa vyliali z Jeho srdca, to je nekonečné more milosrdenstva, ktorým nás zaplavuje...

 

Robert Hakala


::

Prečítajte si: Vypočuté rozhovory.


::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie našej klubovej edície,
napíšte nám na adresu redakcia@priestornet.com.
Na každý e-mail odpovieme.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.